Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse

Del

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at det nå er over 12 000 autoriserte regnskapsførere i Norge. Tallet har vært stabilt over mange år og er svakt stigende.  

– Det er interessant å konstatere at antallet autoriserte regnskapsfører fortsetter å vokse i Norge. Tallet har vært stabilt og svakt voksende i flere år, noe vi tror vil fortsette, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge: 

– Utviklingen henger sammen med den stadig mer sammensatte hverdagen små- og mellomstore bedrifter møter. Vi ser at behovet har utviklet seg fra ren bokføring til rådgivning og veiledning i mylderet av komplisert regelverk rundt skatt, moms og personalledelse. I tillegg opplever bransjen økt etterspørsel etter rådgivning i tilknytning til forretningsutvikling og ledelse, og ikke minst bærekraftsrapportering og -analyser.

Konsolidering gir flere større regnskapsforetak 

– Parallelt med at det er blitt flere autoriserte regnskapsførere, pågår en konsolidering i bransjen. Det betyr at det blir færre enkeltmannsforetak, og flere større regnskapsvirksomheter. Også denne utviklingen har pågått en stund, forteller Regnskap Norge-direktøren:

– Vi tror denne utviklingen vil fortsette, og gjerne i form av lokalt klynge-samarbeid – dvs. der en liten regnskapsvirksomhet eksempelvis samarbeider tett med et lite rådgivningsbyrå, som svarer på den økte etterspørselen etter sammensatte tjenester. Som regnskapsbedrift må man enten være stor nok eller samarbeide med andre for å tilby et fullt tjenestespekter. Behovet for omfattende tjenester vil fortsatt variere stort fra små og mellomstore bedrifter. 

Kunstig intelligens styrker regnskapsbransjen 

– Trendforskere har tidligere spådd regnskapsbransjens død, med inntoget av digitalisering og kunstig intelligens. Det vi ser er en motsatt effekt, sier Aale-Hansen: – Økt digitalisering bidrar til å effektivisere og kvalitetssikre rutineoppgaver, og frigjør på den måten ressurser til å utføre bedre og mer omfattende analyser og beregninger. For mange bedrifter er en god regnskapsfører en rådgiver for lønnsom drift og utvikling av selskapet.

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde
Utvikling i antall autoriserte regnskapsførere fra 2009 til 2021
Utvikling i antall autoriserte regnskapsførere fra 2009 til 2021
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom