Regnskap Norge

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder

Del

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regjeringen har i dag nedsatt et forenklingsutvalg som blant annet har følgende mandat; 

  • Foreslå innretning på det videre arbeidet med forenkling og god regulering av næringslivet 
  • Vurdere potensialet for ytterligere forenklinger for næringslivet 
  • Gi råd om forenkling og digitalisering 

Viktig med både tillit og kontroll 

– Regnskap Norge ønsker det nye utvalget velkommen. Med jevne mellomrom står forenkling på dagsorden og senest i 2018 overleverte vi en liste med 48 forenklingsforslag til regjeringen. Noen av forslagene er gjennomført, men mange gjenstår, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge:  Det er bra med oppmerksomhet om forenkling, men det holder ikke med gode ord. Næringslivet trenger handling. Dette handler nok også om å finne den rette balansen mellom kontroll og tillit. Uten tillit ender man opp med millimeterrettferdighet som skaper store administrative byrder og tilhørende kostnader. 

– Jeg tar for gitt at det nye utvalget vil lytte til erfaring og gjennomtenkte forslag til forenklinger. Vårliste med konkrete forslag berører alt fra beskatning av naturalytelser, reise- og diettregelverkregler rundt mvatil avskrivningssatser på driftsmidler. Alene forenklingsforslag vi har knyttet til reise og diett beregner vi vil medføre en kostnadsreduksjon for næringslivet på over ½ milliard kroner, avslutter Regnskap Norge-direktøren.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom