Regnskap Norge

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver

Del

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

– Hvis ingen går i (skatte)fella, men passer seg for den. Skal alle sammen snart få feire jule(bord) igjen, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, med glimt i øyet.
– Hvis ingen går i (skatte)fella, men passer seg for den. Skal alle sammen snart få feire jule(bord) igjen, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, med glimt i øyet.

Mange virksomheter spanderer både julebord på ansatte og gir gaver. Dette er greit og utløser ingen skatteplikt for den ansatte; på visse vilkår.

– Kostnader til julebord vil være skattefritt så lenge tilstelningen er rimelig og tilbys alle eller en betydelig del av de ansatte. Skattefritaket vil også gjelde om den ansatte har med ektefelle eller samboer på julebord. Forutsetningen er at dette er «rimelig», sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge:  Rimelig blir en vurdering ut fra den totale kostnaden for arbeidsgiver og hva som er vanlig i arbeidslivet. Man må også se på hvor mange tilstelninger det er totalt gjennom året. Varigheten av velferdstiltak som julebord, kan strekke seg over to overnattinger på hotell. Skatteetaten har uttalt at flere enn to helgeopphold i løpet av et år, normalt vil være skattepliktig for mottaker.

Er julebordet i Syden eller på Nordpolen greit?

– Ja, det er mulig å legge julebordet til utlandet, innenfor de samme rammene som et tilsvarende arrangement i Norge. Vi ser for eksempel at noen bedrifter velger en løsning hvor velferdstiltak kombineres med tjenestereise (fagseminar e.l.). I slike tilfeller må kravene til skattefritak for velferdstiltak og tjenestereisen vurderes hver for seg, sier Aale-Hansen:  Det er imidlertid ikke mulig for en familiebedrift å tilby julebord som skattefritt arrangement, med mindre det også er en ansatt i hel stilling, som ikke er en del av familien.

Hva med julegaver til de ansatte?

– Skattereglene åpner opp for at noen gaver i arbeidsforhold er skattefrie, men med begrensninger blant annet knyttet til beløp. Fra og med 1. januar 2021 ble årlig beløpsgrense for skattefrie gaver som gis uten spesiell anledning, eksempelvis julegave, økt til kr. 5 000 per ansatt. For at skattefritaket skal gjelde må gaven bestå av annet enn pengebeløp, presiserer Regnskap Norge-direktøren:  Også disse reglene kan være litt kompliserte å sette seg inn i. Så dersom arbeidsgiver er usikker er det nok best å konferere med en autorisert regnskapsfører. Det vil jo være litt kjedelig å gi bort en gave som utløser skatteplikt for den ansatte.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Hvis ingen går i (skatte)fella, men passer seg for den. Skal alle sammen snart få feire jule(bord) igjen, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, med glimt i øyet.
– Hvis ingen går i (skatte)fella, men passer seg for den. Skal alle sammen snart få feire jule(bord) igjen, sier administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, med glimt i øyet.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom