Regnskap Norge

Regnskap Norge bidrar i nordisk bærekraftrevolusjon

Del

Nylig ble en ny nordisk bærekraftstandard for små- og mellomstore bedrifter lansert. Bransjeorganisasjonen Regnskap Norge er en sentral aktør i dette arbeidet. – Vi er stolte av den nye standarden vi har utviklet sammen med nordiske kollegaer. Dette vil bidra til å erstatte «grønnvasking» med reell bærekraftrapportering, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Den nordiske bransjeorganisasjonen Nordic Accountant Federation (NAF) lanserte forrige uke en felles nordisk standard for bærekraftrapportering. Standarden, Nordic Sustainability Reporting Standard (NSRS), er den første på markedet som er tilpasset små og mellomstore bedrifter. Regnskap Norge, som representerer Norge i NAF, var initiativtakeren til prosjektet og har vært sentral i utviklingen av standarden.

For første gang har små og mellomstore bedrifter fått et verktøy som gjør det mulig å rapportere på bærekraft på en konkret og overkommelig måte. Hittil har slik rapportering vært forbeholdt selskaper med store ressurser, eller også preget av såkalt grønnvasking, forteller Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: – Både i nordiske og europeisk sammenheng ligger vi i forkant av en viktig utvikling. Dette vil være et viktig verktøy i omstillingen til lavutslippssamfunnet.  

Viktig å få med små- og mellomstore bedrifter på bærekraftsrapportering

Eksisterende bærekraftstandarder er komplekse og overhodet ikke skreddersydd for små og mellomstore virksomheter. Derfor har Regnskap Norge bidratt til å utvikle en rapporteringsstandard tilpasset SMB- markedet og deres regnskapsførere, sier Hans Christian Ellefsen, styreleder i NSRS og Leder for Teknologi og innovasjon i Regnskap Norge: – Store selskaper er allerede forpliktet til å rapportere sitt bærekraftarbeid. Mange har også begynt å endre forretningsmodellene sine. Dette vil medføre flere krav til leverandørene – de små og mellomstore selskapene. Krav vil også komme fra bankene, som i økende grad møter forventninger fra kunder, investorer og myndigheter. SMB-er som kan vise hvordan de jobber med klimamessige, sosiale og økonomiske forhold, vil de kommende årene ha et konkurransefortrinn. 

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 % av alle bedrifter i Norge. I tilleggvet vi at SMB-markedet i Europa står for mer enn 60 % av CO2-utslippene. SMB- virksomhetene er derfor nøkkelen til et suksessfullt grønt skifte. Endelig har de fått et verktøy som hjelper dem i dette bærekraftarbeidet, sier Rune Aale-Hansen: – Det er inspirerende at Norge ligger i tet i denne utviklingen i Europa. Standarden er dessuten gratis. Det håper vi gjør at mange raskt tar den i bruk. Forhåpentligvis vil man også i resten av Europa se verdien av arbeidet og dra veksler på det når man etter hvert skal utvikles en europeisk standard.  

Se NSRS-standarden og tilhørende verktøy her

Les mer om NSRS her

Nordic AccountantFederation (NAF) 

Nordic AccountantFederation (NAF) er en sammenslutning av nordiske regnskapsorganisasjoner bestående av Regnskap Norge (Norge), Srf Konsulterna (Sverige) og TAL (Finland).  

Et stort antall nordiske bedrifter benytter seg av tjenestene til profesjonelle regnskapsbedrifter. Regnskapsførerne er bedriftenes nærmeste økonomiske rådgiver. NAF mener det er naturlig at regnskapsførerne i tillegg bistår med bærekraftrapporteringen.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse8.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom