Regnskap Norge

Regnskap Norge advarer: Fare for inndragning av flere hundre millioner koronakroner

Del

Nærmere 2 500 bedrifter risikerer å måtte tilbakebetale koronastøtte som følge av at de ikke har oppfylt kravet om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor.

I kompensasjonsordningen som ble opprettet for å bistå bedriftene under koronapandemien, er det en rekke krav bedriftene må oppfylle for å  kompensasjon for dramatisk bortfall av inntekter. Ett av kravene er at de som har mottatt ett eller flere tilskudd over 15 000 kroner, skal legge frem bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder kompensasjonsordning 1, som gjelder fra mars til august 2020.  

– Vi registrerer at 2 377 virksomheter ikke har oppfylt kravet om å sende inn en bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Dette gjelder kompensasjonsordningen fra mars til august 2020.Samlet dreier dette seg om ca.349 millioner kroner.  Fristen for å sende inn bekreftelse var opprinnelig 31. augustFristen er imidlertid blitt forskjøvet, men 4. oktober sender Skattedirektoratet ut varsel om tilbakebetaling. Dersom kravet ikke oppfylles, må virksomheten i prinsippet betale tilbake støtten den har fått, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

For å unngå masse konkurser, oppsigelser og enda høyere arbeidsledighet i forbindelse med nedstegningensom følge av koronapandemien, ble det innført egen kompensasjonsordning for næringslivet. Deskulle kompensere for noe av inntektsbortfallet virksomhetene hadde og først og fremst dekke faste kostnader. For å få utbetalt slik støtte er det flere krav som må oppfylles, blant annet bekreftelse på regnskapstall fra revisor eller autorisert regnskapsfører. 

– Regnskap Norge har gitt innspill til utviklingen og forvaltningen av loven og forskriften om kompensasjonsordning. Dette har vært et viktig tiltak for mange virksomheter for at de skulle kunne overleve en økonomisk utfordrende situasjon. Såskal det erkjennes at regelverket er nytt og komplisert. I tillegg har det vært justert noen ganger. Det er derfor ikke rart om ikke alle virksomheter har full oversikt over alle kravene som må oppfylles, også etter at støtte er utbetalt, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge: -Når vi nå går ut med denne advarselen, er det ment som en påminnelse til næringslivet om hva de må passe på for å unngå økonomisk trøbbel. Jeg har stor forståelse for at det kan væreusikkerhet og misforståelser rundt dette. Det håper og tror jeg myndighetene også har forståelse for. Men lover og regler skal følges, derfor ønsker vi å bidra med påminnelse og kunnskap for å unngå unødvendig krav om tilbakemelding av tilskudd og økonomiske problemer for mange bedrifter. 

Liten grunn til å tro dette skjer med vilje. 

– Gjennomgående er norske virksomheter flinke til å følge lover og regler.  Samtidig vet vi at regelverket tidvis blir komplisert og uoversiktlig. Det er en av grunnen til at Regnskap Norge jevnlig jobber med å foreslå forenklinger av skatteregler, avgiftsregler osv., forteller Rune Aale-Hansen: - I denne saken er omfanget av virksomheter som ikke har fulgt opp dette konkrete kravet såpass stort, at det åpenbart er misforståelser om hva som skal gjøres. Og for å unngå uheldige konsekvenser, går vi nå ut med denne advarselen. 

Fakta – utdrag fra forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall § 4,5 

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner, skal uansett legge frem bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. Søker som har fått tildelt ett eller flere månedlige tilskudd over 15 000 kroner og som ikke er regnskapspliktig, skal legge frem slik bekreftelse ved levering av skattemeldingen for formues- og inntektsskatt for 2020. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Regnskapsbransjen fortsetter å vokse15.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

Ferske tall fra Finanstilsynet viser at regnskapsbransjen fortsetter å vokse. Nå er det over 12 000 registrerte autoriserte regnskapsførere i Norge: – Tallene forteller om en stadig mer kompleks hverdag for små- og mellomstore bedrifter. Det handler ikke lenger om å føre bilag, men å forstå krevende regler knyttet til skatt, moms, personalledelse og ikke minst forretningsutvikling, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder11.10.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte får fra en forretningsforbindelse og som arbeidsgiver ikke har kontroll på. – Prinsipielt mener vi at innberetningsplikten bør ligge på den som faktisk gir ytelsen og ikke arbeidsgiver. Vi setter også spørsmålstegn ved legitimiteten av å pålegge arbeidsgiveravgiftsansvaret til en part som ikke selv har kontroll over kostnaden, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: – Velkommen til nytt forenklingsutvalg. Potensialet for besparelser er milliarder8.10.2021 17:08:03 CEST | Pressemelding

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal se på mulighetene for å forenkle regelverk og rapporteringsplikter for å spare næringslivet tid og penger. – Regnskap Norge ønsker utvalget velkommen. Vi mener det er realistiske muligheter til å gjennomføre forenklinger som reduserer administrative byrder og kostnader for næringslivet på opp mot flere milliarder kroner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom