Akan

Regjeringsplattformen: Fornøyd med at forebygging og inkludering fortsatt prioriteres høyt

Del

– Å forebygge rus- og spillavhengighet i arbeidslivet der majoriteten av den voksne befolkningen befinner seg, betyr også at færre barn og unge opplever slike problemet hjemme. Det arbeidet Akan gjør, omfatter derfor den nye regjeringens ønske om både et inkluderende arbeidsliv og å satse på barn og unge, sier Akan-direktør Elisabeth Ege.

Direktør i Akan kompetansesenter. Elisabeth Ege.
Direktør i Akan kompetansesenter. Elisabeth Ege.

I den politiske plattformen som ble lagt fram i går, står det at regjeringens førsteprioritet i sosialpolitikken er å bekjempe fattigdom og helseproblemer, særlig blant barnefamilier.
– Vi vet at rundt 90.000 barn i dag lever i familier der de voksne har rusproblemer. Og for mange av de voksne, betyr rusen at de ikke klarer å være i jobb. Å styrke arbeidslivet som en arena for å jobbe med rus- og spillproblematikk, vil kunne gjøre mye både for barn og unges helse, redusere antallet som lever i fattigdom og bidra til et trygt og inkluderende arbeidsliv, mener Elisabeth Ege.

Hun er også glad for signalet om videre satsing på trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv, og mener at det legger grunnlaget for gode løsninger som gagner både arbeidstaker, arbeidsgiver og samfunnet for øvrig.
– Det å beholde folk i arbeid og unngå at de faller ut av arbeidslivet, er kostnadseffektivt. Om ansatte med rus- og spillproblem ikke får den nødvendige hjelpen tidlig, vil de trolig forsvinne ut i langtidsfravær. Det er derfor helt avgjørende at arbeidsplassen er en arena for å forebygge denne type problemer, og å håndtere dem på et tidlig stadium, understreker Elisabeth Ege.

Kontakter

Bilder

Direktør i Akan kompetansesenter. Elisabeth Ege.
Direktør i Akan kompetansesenter. Elisabeth Ege.
Last ned bilde

Om Akan

Akan
Akan
PB 96, Sentrum
0101 Oslo

22 40 28 00http://akan.no/

Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

Besøksadresse: Dronningensgate 13, Oslo

Følg saker fra Akan

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Akan på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Akan

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom