Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil styrke beredskapen i jernbanesektoren

Del

– Samfunnet er blitt mer sårbart for store hendelser. Jernbanen er et av områdene hvor regjeringen vil styrke beredskapen og samarbeidet mellom ulike aktører, både offentlige og private. Vi sender derfor nå på høring et forslag til forskrift som vi gi bedre beredskap i sektoren, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF) i Samferdselsdepartementet.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Samferdselsdepartementets forslag gjelder en ny forskrift til bestemmelsen i jernbaneloven § 6 b. Forskriften skal bidra til å sikre at jernbanevirksomheter har beredskap for ekstraordinære situasjoner og dermed en effektiv tilgang til jernbaneressurser dersom en større hendelse eller krise inntreffer.

– God samfunnssikkerhet er avhengig av et godt samarbeid mellom en rekke aktører. Ved større hendelser og kriser må ressursene finne hverandre og samarbeide effektivt. Dette gjelder både offentlige aktører, private og frivillige organisasjoner. Transportsektoren er en viktig del av totalforsvaret, og forslaget til forskrift er en del av det pågående arbeidet med å styrke beredskapen, sier Noresjø.

Samfunnet har blitt mer sårbart for store hendelser, og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og internasjonalt har endret seg de senere årene, heter det i høringsnotatet.

Forslaget til forskrift gir blant annet Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge den som driver aktivitet knyttet til jernbane krav til beredskap og oppgaver ved ekstraordinære situasjoner og hendelser, går det fram av høringsnotatet.

Se også: Høring (frist 18. oktober 2021): regjeringen.no/id2865758/ 

Nøkkelord

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom