Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil la byer prøve ut nullutslippssoner

Del

– Flere byer, særlig Oslo og Bergen, ønsker nullutslippssoner. Regjeringen følger opp Klimaplanen og vil legge til rette for utprøving av dette i form av pilotprosjekter. Nullutslippssoner vil kunne bidra til raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
- Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen vurdere hvordan pilotprosjekter med nullutslippssoner kan gjennomføres i Oslo og Bergen og eventuelt i andre byer. Departementet ber også Statens vegvesen om å se nærmere på lemping av vilkårene for opprettelse av gebyrbaserte lavutslippssoner, slik at disse også kan opprettes av klimahensyn. Dette er i tråd med Klimaplanen og Nasjonal transportplan 2022–2033. Statens vegvesen skal se på både rettslige, tekniske og praktiske problemstillinger.

– En forbudsbasert nullutslippssone er et svært inngripende tiltak. Jeg vil likevel legge til rette for at et fåtall av byer som ønsker det, kan få prøve ut dette, i form av pilotprosjekt. Samtidig som kollektivtilbudet rustes opp, er det også viktig med virkemidler for innfasing av kjøretøy med nullutslipp. Utviklingen av elektriske varebiler og tyngre kjøretøyer på biogass skjer også heldigvis raskt. Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier Hareide.

I brevet til Statens vegvesen heter det at flere byer ønsker å opprette nullutslippssoner for å redusere utslippene av klimagasser, særlig har Oslo og Bergen etterspurt dette. Regjeringen vil se nærmere på å bruke bestemmelsen i vegtrafikkloven § 7 til å opprette nullutslippssoner av hensyn til klima, i første omgang i form av et pilotprosjekt i noen få byer, og hvor hovedveinettet og riksveier ikke omfattes.

Både i Oslo og Bergen er det gjort vedtak om nullutslippssone som en del av byenes klimastrategier. Også Trondheim og Stavanger kommune ønsker å utrede bruk av nullutslippssoner.

Samferdselsdepartementet legger til grunn at de som blir berørte av nullutslippssoner får nødvendig tid til å omstille seg før ny regulering trer i kraft, og at det må være god tilgang til aktuelle nullutslippskjøretøy, går det fram av oppdraget til Statens vegvesen.

Nøkkelord

Bilder

- Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
- Jeg forutsetter at pilotbyer som tar del i ordningen, tar hensyn til sine innbyggere og til næringslivets behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom