Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven som gjør det mulig med smittefri billettering på ferjene

Del

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø

Manuell betaling av ferjebilletter ble stanset i mars 2020 på riksveiferjesambandene og mange fylkeskommunale ferjesamband. Formålet var å hindre at salg av ferjebilletter ble en kilde til spredning av covid-19 mellom passasjerer og mannskap.

26. mai vedtok Stortinget en midlertidig lov som gir Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser i etterkant av reisen. Den midlertidige betalingsordningen har vært i bruk siden april 2020, noe som har vært viktig for å kunne drifte ferjene med det mannskapet som kreves og samtidig sikre at inntektene fra ferjebilletter kan opprettholdes.

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte. Vi er nå i en situasjon med mye ny spredning av koronaviruset og vi oppfordrer folk til å begrense nærkontakt med andre. Dette gjelder selvsagt også for ferjemannskap. Derfor foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven ut 2021, med åpning for at tiltaket kan benyttes så lenge det er behov for å beskytte mot smitte av koronaviruset på ferjene, sier samferdselsministeren.

Ny opphevelsesdato av loven

Loven oppheves 1. januar 2021 dersom den ikke endres. Samferdselsdepartementet fremmer derfor forslag til endringer i den midlertidige loven om forlengelse og enkelte tekniske enderinger som vil gi klarere bestemmelser om behandling av personopplysninger.

Forslaget til forlengelse av loven har vært på bred offentlig høring i høst, og de ulike høringsinstansene er jevnt over positive til forlengelsen. Mange ønsker seg ordningen med elektronisk billettering på ferjene permanent.

I forlaget til endringer forslår departementet at loven får ny opphevelsesdato 1. januar 2022. Ordningen kan likevel bare benyttes av Statens vegvesen og fylkeskommunene i 2021 så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene.

Departementet arbeider med å utrede endringer i yrkestransportlova, for at registrering av kjøretøys kjennemerker til ferjebillettering og annen behandling av personopplysninger i den forbindelse blir regulert i loven. Departementet vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

For mer informasjon, se:

- Prop. 29 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Prop. 114 L (2019-2020) Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Nøkkelord

Bilder

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Nasjonal turistvei Jæren forlenges til Flekkefjord23.6.2021 15:11:34 CEST | Pressemelding

Samferdselsdepartementet har besluttet at nasjonal turistvei Jæren skal forlenges til Flekkefjord, gjennom Eigersund og Sokndal kommuner. – Det har vært arbeidet lenge i denne regionen med å få til en slik forlengelse av turistveistrekningen. De spilte inn et veldig spennende forslag til forlengelse som vi var enig i. Dette vil være et solid samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale aktører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner23.6.2021 11:45:00 CEST | Pressemelding

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Generalforsamling: Nytt styremedlem i Avinor AS21.6.2021 12:23:51 CEST | Pressemelding

- Avinor er hardt rammet av koronapandemien, og det er et behov for effektivisering og omstilling, slik at selskapet snarest mulig kommer tilbake til lønnsom drift. I denne prosessen er det viktig at styret bidrar til at Avinor kan levere mest mulig effektivt på sitt samfunnsoppdrag. Med valget av Rolf G. Roverud som nytt styremedlem i Avinor får styret tilført et medlem med bred omstillingskompetanse, industriell erfaring og god kjennskap til samferdselssektoren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye styremedlemmer i Bane NOR21.6.2021 10:29:14 CEST | Pressemelding

- Det er fire og et halvt år siden Bane NOR ble opprettet og Jernbaneverket lagt ned. Det er både krevende og lærerikt å omstille virksomheter fra etat til foretak. Vi går nå inn i en ny fase, der Bane NOR skal få mer ansvar og større handlingsrom, og jeg har store forventninger til endringene vi nå gjør i foretakets rammevilkår. Styret i Bane NOR har i dag fått tre nye aksjonærvalgte medlemmer, som vil gi verdifulle bidrag inn det kommende styrearbeidet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom