Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil forlenge den midlertidige loven som gjør det mulig med smittefri billettering på ferjene

Del

– Vi ser at koronasituasjonen kommer til å vare ytterligere en stund. Derfor må vi sikre at det fortsatt kan være mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser også i 2021. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø

Manuell betaling av ferjebilletter ble stanset i mars 2020 på riksveiferjesambandene og mange fylkeskommunale ferjesamband. Formålet var å hindre at salg av ferjebilletter ble en kilde til spredning av covid-19 mellom passasjerer og mannskap.

26. mai vedtok Stortinget en midlertidig lov som gir Statens vegvesen og fylkeskommunene mulighet til å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser i etterkant av reisen. Den midlertidige betalingsordningen har vært i bruk siden april 2020, noe som har vært viktig for å kunne drifte ferjene med det mannskapet som kreves og samtidig sikre at inntektene fra ferjebilletter kan opprettholdes.

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte. Vi er nå i en situasjon med mye ny spredning av koronaviruset og vi oppfordrer folk til å begrense nærkontakt med andre. Dette gjelder selvsagt også for ferjemannskap. Derfor foreslår regjeringen å forlenge den midlertidige loven ut 2021, med åpning for at tiltaket kan benyttes så lenge det er behov for å beskytte mot smitte av koronaviruset på ferjene, sier samferdselsministeren.

Ny opphevelsesdato av loven

Loven oppheves 1. januar 2021 dersom den ikke endres. Samferdselsdepartementet fremmer derfor forslag til endringer i den midlertidige loven om forlengelse og enkelte tekniske enderinger som vil gi klarere bestemmelser om behandling av personopplysninger.

Forslaget til forlengelse av loven har vært på bred offentlig høring i høst, og de ulike høringsinstansene er jevnt over positive til forlengelsen. Mange ønsker seg ordningen med elektronisk billettering på ferjene permanent.

I forlaget til endringer forslår departementet at loven får ny opphevelsesdato 1. januar 2022. Ordningen kan likevel bare benyttes av Statens vegvesen og fylkeskommunene i 2021 så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene.

Departementet arbeider med å utrede endringer i yrkestransportlova, for at registrering av kjøretøys kjennemerker til ferjebillettering og annen behandling av personopplysninger i den forbindelse blir regulert i loven. Departementet vil komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

For mer informasjon, se:

- Prop. 29 L (2020-2021) Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

- Prop. 114 L (2019-2020) Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Nøkkelord

Bilder

- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Ordningen har fungert godt. Vi har redusert kontakten mellom passasjerer og mannskapet om bord på ferjene, og folk får betalt for seg på en trygg og enkel måte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder27.11.2020 15:23:58 CETPressemelding

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom