Samferdselsdepartementet

Regjeringen vedtar ny strategi for rasteplasser langs riksvei

Del

- Vi trenger gode rasteplasser langs riksveiene i Norge. Det bidrar til trygge og komfortable reiser for privatbilister og yrkessjåfører. Samtidig har vi ambisiøse klimamålsettinger for transportsektoren, og utslippene fra sektoren skal halveres innen 2030. Derfor vil det nå legges til rette for etablering av elbilladere på rasteplasser over hele Norge, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi har vært tydelige på at tilrettelegging for lading av elbiler skal være en sentral del av strategien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
- Vi har vært tydelige på at tilrettelegging for lading av elbiler skal være en sentral del av strategien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø

Regjeringen følger opp Granavoldenplattformen og har vedtatt en ny strategi for rasteplasser langs riksvei. Den er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Nye Veier. Strategien setter krav til avstand mellom rasteplasser og minimumskrav for standarden.

Maksimumsavstand mellom rasteplassene

- Å ha gode fasiliteter langs veien for trafikantene er essensielt. Både for opplevelsen og trafikksikkerheten. Behovene for et toalettbesøk eller en 15 minutters blund har mange opplevd på kjøreturer rundt om i landet. I denne strategien sørger vi for at det blir maksimalt én times kjøring mellom de store rasteplassene, sier samferdselsministeren.

Det er i dag om lag 700 rasteplasser i Norge. Målet i strategien er at det skal bli færre, men bedre rasteplasser. Det vil bli om lag 150 hovedrasteplasser langs riksveiene. Disse skal være tilgjengelig for alle typer kjøretøy hele året. Toalett, utemøbler og avfallshåndtering er noen av minimumskravene.

- Mange har veien som arbeidsplass, og denne strategien handler også om deres arbeidshverdag. Gode rasteplasser er viktig for yrkessjåførene. Det har de gitt tydelig beskjed om. Dette er derfor en etterlengtet strategi, som jeg håper vil gjøre hverdagen enklere for yrkessjåfører, sier Hareide.

Tilrettelegging for elbillading

Statens Vegvesen vil gjennom sitt arbeid med å etablere og oppgradere rasteplasser langs riksveiene tilrettelegge for etablering av elbilladere. Dette vil bidra til å nå regjeringens mål om å halvere utslippene fra transportsektoren.

- Vi har vært tydelige på at tilrettelegging for lading av elbiler skal være en sentral del av strategien. Halvering av utslippene fra transportsektoren er et svært ambisiøst mål. Da må vi sørge for å tilrettelegge for bruk av klimavennlige transportløsninger der det er mulig. Med ladestasjoner på rasteplasser langs de største veiene, blir det enda enklere å velge elbil i framtiden. Både for de korte og lange reisene, sier samferdselsministeren.

En viktig forutsetning er at ladestasjonene skal være tilgjengelige for alle typer elbiler. Ladestasjonene skal bygges og drives av kommersielle aktører. Enova har etablert en velfungerende støtteordning for hurtigladere for elbil i områder der det er behov for investeringsstøtte for å sikre en minimumsdekning av hurtigladere.

45 nye hovedrasteplasser

I strategien legges det opp til to typer rasteplasser. Minimumskrav og økt standard. Toalett, utemøbler, avfallshåndtering, informasjonstavle og egne parkeringsplasser for MC og sykler er noen av minimumskravene. For det økte standardnivået kan det i tillegg være aktuelt med tømmeanlegg for bobil og buss, områder tilrettelagt for lek og utkikkspunkt.

- For å få mest mulig igjen for pengene har vi gått inn for at minimumskravene skal være hovedregelen for standardvalg. Økt standard skal bare velges der hvor det er mye trafikk og dette gir mye igjen for pengene vi bruker, sier Hareide.

Basert på disse kravene vil 50 av dagens rasteplasser bli hovedrasteplasser slik de er, mens 60 plasser må oppgraderes. Det må bygges om lag 45 nye hovedrasteplasser.

- Utbyggingen skal skje innenfor rammene av ny Nasjonal transportplan (2022-2033) som legges fram til våren. Det må også følges opp i de årlige budsjettene. Vi setter ikke noe tidsfrist for når dette skal være ferdig. Statens vegvesen og Nye Veier skal uansett fra nå av fortsette arbeidet med å finne gode løsninger for rasteplasser lokalt, sier samferdselsministeren.

Strategien er vedlagt under dokumenter.

Nøkkelord

Bilder

- Vi har vært tydelige på at tilrettelegging for lading av elbiler skal være en sentral del av strategien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
- Vi har vært tydelige på at tilrettelegging for lading av elbiler skal være en sentral del av strategien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

4 millioner skal deles ut til trafikksikkerhetstiltak i 202112.1.2021 12:19:05 CETPressemelding

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne. Samtidig vet vi at for alle de som har omkommet så sitter det pårørende igjen som har opplevd et stort og umistelig tap. Vi har en lang og viktig vei å gå før tallet er null. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom