Virke

Regjeringen varsler gjennomgang av inkassoloven

Del

Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har i dag offentliggjort at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere viktige sider ved dagens inkassolovgivning. Virke inkasso hilser lovrevisjonen velkommen og forventer at prosessen vil lede til strengere krav til det enkelte inkassoforetak.

Virke inkassos leder, Iman Winkelman, sier bransjen forventer strengere krav etter regjeringens gjennomgang.
Virke inkassos leder, Iman Winkelman, sier bransjen forventer strengere krav etter regjeringens gjennomgang.

I dag kunngjorde Justis- og beredskapsdepartementet at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på viktige sider av dagens lovgivning som regulerer inkassoforetakene.

Arbeidsgruppen skal blant annet se nærmere på:

  • Om det bør stilles andre kompetansekrav til innehavere av personlig inkassobevilling enn dagens krav.
  • Om det bør gjelde egne kompetanse eller egnetshetskrav for faktiske ledere. Arbeidsgruppens rapport skal leveres i løpet av 2019.

Bransjen er forberedt på skjerpede krav
Virke inkasso organiserer majoriteten av landets inkassoforetak og representerer næringen i møte med myndighetene. Leder av Virke inkasso Iman Winkelman er fornøyd med Regjeringens beslutning:

-          Våre medlemmer har gitt tydelig uttrykk for at dagens inkassolovgivning er utdatert på viktige områder. Dette er ikke spesielt overraskende tatt i betraktning at dagens lov er fra 1989 med forarbeider påbegynt på midten av 70tallet. Samfunnet har endret seg betydelig siden den gang når det gjelder eksempelvis digitalisering og holdningen til kreditt, sier Winkelman.

Winkelman forventer at arbeidsgruppens vurderinger vil lede frem til skjerpede krav til inkassobransjen i fremtiden:

-          Vårt inntrykk er at den norske inkassobransjen er en profesjonell næring med gode systemer og rutiner for å drive innfordring av forfalte pengekrav. Samtidig er det rom for forbedringer av lovverket på viktige områder, og det vil ikke overraske oss dersom kravene til å drive inkassovirksomhet vil bli strengere i fremtiden, sier Winkelman.

Forventer ikke inntektskutt
I mandatet for arbeidsgruppen heter det også at man skal se nærmere på dagens salærmodell der inkassobyrået tar betalt av skyldnere for å drive inn kravet. Leder av Virke inkasso Iman Winkelman forventer ikke at bransjens inntektsmodell vil endres vesentlig:

-          En velfungerende inkassonæring er avhengig av en bærekraftig inntektsmodell som gjør at man får betalt for den jobben som gjøres med å kreve inn forfalte pengekrav. Uten en fornuftig inntektsmodell vil mer av arbeidet med å drive inn forfalte krav overføres til det offentlige. Det vil være svært uheldig all den tid man har en fornuftig arbeidsdeling mellom inkassonæringen og myndighetene i dag, sier Winkelman.

Kontakter

Bilder

Virke inkassos leder, Iman Winkelman, sier bransjen forventer strengere krav etter regjeringens gjennomgang.
Virke inkassos leder, Iman Winkelman, sier bransjen forventer strengere krav etter regjeringens gjennomgang.
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen i Norge, og representerer over 22 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

Virke: Regjeringen berger norsk næringsliv fra sikker død2.4.2020 18:12:08 CESTPressemelding

Torsdag kveld la regjeringen fram planen for hvordan kompensasjonsordningen for koronarammede virksomheter skal utformes. Virke har samarbeidet tett med regjeringen frem til fremleggelsen. – Regjeringen har lyttet til våre innspill og redder nå store deler av norsk næringsliv fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, som sto sammen med representanter fra regjeringen, LO, NHO, Finans Norge og SMB Norge da ordningen ble presentert.

Regjeringen har lyttet til Virke: Nødhjelp til kriserammet næringsliv27.3.2020 08:00:00 CETPressemelding

Fredag la regjeringen, sammen med Virke, LO, NHO og Finans Norge frem en ordning som sikrer kompensasjon for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Kompensasjonsordningen bygger på Virkes forslag. – Regjeringen har lyttet, og viser at de står bak ordene om at de stiller opp med det som trengs, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke: Lån og utsatte betalinger er ikke nok når grunnlaget for en halv million arbeidsplasser forsvinner24.3.2020 15:28:01 CETPressemelding

Virkes ferske medlemsundersøkelse viser at 490 000 arbeidsplasser står i fare for å gå tapt i bransjer som enten er stengt av myndighetene eller lider under at myndighetene har bedt kundene om å holde seg borte. Virke mener regjeringen må komme med en kompensasjonsordning utover lån og utsetting av utgifter og skatter, slik at de utsatte virksomhetene holder seg i live gjennom koronakrisen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom