Samferdselsdepartementet

Regjeringen ønsker alternativer til taksameter i drosje

Del

- Vi ønsker en seriøs drosjenæring, som er trygg for passasjer og sjåfør, som sikrer sjåførene riktig pris for tjenesten og som rapporterer riktig til skattemyndighetene. Derfor ønsker regjeringen å legge til rette for nye tekniske løsninger som alternativ og supplement til taksameter i drosje, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til endringer i flere regelverk som skal gjøre det mulig å bruke alternative løsninger til taksameter i drosje. Forslaget er en oppfølgning av tidligere høring fra 2020, og er en videreutvikling av det tidligere forslaget.

- Ny teknologi i drosjenæringen kan gi bedre løsninger for alle parter. Da er det viktig at vi oppdaterer regelverket, slik at disse løsningene kan tas i bruk. Forslagene til endringer gir kundene større valgfrihet, men i tillegg får næringsaktører nøytrale regler å forholde seg til, uavhengig av om de velger å bruke en fastmontert enhet eller en heldigital løsning, sier næringsminister Iselin Nybø.

Foreslår teknologinøytrale krav

For å kunne legge til rette for nye tekniske løsninger, foreslås det å fastsette funksjonelle krav til kontrollutrustninger som skal gjelde uavhengig av hvilken type kontrollutrustning man bruker.

– Nøytrale krav til funksjon i stedet for krav til type kontrollutrustning, vil gi bedre konkurranse i næringen, lavere etableringsbarrierer og åpne for tjenester og løsninger som kundene etterspør og nye aktører ønsker å tilby, sier Hareide.

Forslaget innebærer at alle drosjeløyvehavere skal bruke kontrollutrustning, og åpner for to typer løsninger. Den ene løsningen er kontrollutrustning med en fastmontert enhet i kjøretøyet, som for eksempel et taksameter. Den andre løsningen er kontrollutrustning uten fastmontert enhet i kjøretøyet, som forutsetter at kundene har en motsvarende applikasjon på sin digitale enhet.

Begge løsningene skal sikre riktig beregning av pris, riktig innrapportering til skattemyndighetene og at sikkerheten for passasjer og sjåfør blir ivaretatt.

Forslaget er en oppfølging av vedtak Stortinget har gjort i forbindelse med innføring av nye lover og regler for drosjenæringen, og regjeringen har tidligere varslet at det pågår et arbeid med å se på alternativer til taksameter. Det blir opp til ny regjering hvordan dette håndteres videre.

Høringsfrist er 22. desember 2021.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

85 milliardar kroner til betre infrastruktur og grønare framtid12.10.2021 10:07:46 CEST | Pressemelding

– Samferdsel bind land og folk saman. Vi bygger veg og bane og utbetrar farvatn i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig no som Noreg er på veg ut av koronakrisa. Med satsinga neste år sørger vi for oppstart av nye prosjekt, samstundes som vi tar vare på det vi har. Ei sterk satsing på utvikling av dei største byane våre er god, grøn politikk, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det norske nullvekstmålet og byvekstavtalene på OECDs liste over 10 anbefalte klimatiltak9.10.2021 08:00:00 CEST | Pressemelding

OECD har nå valgt ut 10 eksempler fra ulike land på gode virkemidler for å få ned utslipp. Nullvekstmålet og byvekstavtalene trekkes fram fra Norge. – Dette en gledelig anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort i norsk transport- og miljøpolitikk i byene. Dette er en fjær i hatten til Norge og viser at vi er på rett vei mot målet om gode og mer bærekraftige byområder, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vil ikke oppheve krav om helseattest for eldre sjåfører5.10.2021 06:05:00 CEST | Pressemelding

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom