Samferdselsdepartementet

Regjeringen klar for byvekstavtale for Osloområdet

Del

Regjeringen har nå godkjent byvekstavtalen som tidligere er forhandlet frem mellom statens representanter og Oslo og Viken. – Sammen med kommunal- og moderniseringsministeren vil jeg nå invitere Viken fylkeskommune, Oslo kommune, Bærum kommune, Lillestrøm kommune og Nordre Follo kommune til signering så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Arbeidet på E18 Lysaker–Ramstadsletta er nå i gang, og med løsningen for dette prosjekter kom også Fornebubanen tilbake på skinner. Disse prosjektene henger som kjent sammen. Dette er svært gode nyheter for alle som er opptatt av goder løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med 8,1 milliarder kroner innenfor 50/50-ordningen til Fornebubanen, og det er nå på tide å inngå byvekstavtalen som ble fremforhandlet i fjor sommer, sier Hareide.

Byvekstavtalen erstatter gjeldende bymiljøavtale og byutviklingsavtale.

– Det gjør at vi får en bedre samordning av transport- og arealpolitikken i hovedstadsområdet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Når det gjelder en tilleggsavtale for Osloområdet som følge av bompengeavtalen fra 2019, ligger dette noe lengre fram i tid, påpeker Hareide:

– Vi henvendte oss til lokale myndigheter i november i fjor om økt tilskudd som følge av bompengeavtalen. Vi venter på en tilbakemelding på dette brevet. Når tilbakemeldingen kommer om at lokale myndigheter er interessert i en tilleggsavtale, vil vi be Statens vegvesen om å starte forhandlinger om en slik avtale, sier samferdselsministeren.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS26.4.2021 12:01:41 CEST | Pressemelding

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom