Samferdselsdepartementet

Regjeringa vil styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

Del

– Eg vil styrke norsk luftfart og styrke grunnlaget for flytilbudet i distrikta. Difor legg vi no om dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Med dette følger han opp Granavolden-plattforma sin ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftene for å sikre auka konkurransekraft. 

– Samanlikna med mange andre land i Europa lar vi flyplassane i Noreg bere ein større del av kostnadane knytt til flysikringstenestene, særleg dei såkalla innflygingstenestene. Eg vil flytte nokre av desse kostnadane, slik at dei flya som berre flyg gjennom det norske luftrommet må dekke ein del som er meir lik det dei møter i andre land, seier Dale. 

Vidare innfører regjeringa avgiftsendringar som styrker grunnlaget for dei kommersielle distriktsrutene. 

– Vi vil gje fritak frå plikta til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgifta.Dette styrker grunnlaget for flytilbudet på dei minste flyplassane våre , seier Dale. 

Det er også fastsett at Sandefjord Lufthavn AS ikkje bli pålagt å dekke kostnader til innflygingsteneste dei er avhengige av. 

Gjennom høyringsrundene er det også kome andre innspel frå norske flyselskap som samferdselsdepartementet vil vurdere i lys av dei erfaringane denne avgiftsendringa medfører. 

Fritak frå startavgifta vil bli gjennomført med verknad frå 1. mars 2020. Flyttinga av flysikringskostnadene blir gjennomført frå 1. januar 2020 – då tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstenestene trer i kraft.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Lytter til lokale politikere om Ryfast14.2.2020 12:39:43 CETPressemelding

Når hele Ryfast i Rogaland etter planen åpnes for trafikk 30. mars, vil en svært viktig veistrekning for befolkningen i Rogaland endelig være klar etter at Stortinget vedtok utbyggingen i juni 2012. Veien finansieres delvis med bompenger, og ved oppstart vil takstene være lavere enn vanlig i slike veiprosjekter. Dette er i tråd med ønskene fra lokale myndigheter. Takstene skal bli vurdert på nytt i mars 2021, ett år etter at innkrevingen er igangsatt.

Viken trakk E18-garanti: – Skaper usikkerhet13.2.2020 18:00:09 CETPressemelding

Viken fylkeskommune trakk i dag lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta: – Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom