Samferdselsdepartementet

Regjeringa vil styrke konkurransekrafta til norsk luftfart

Del

– Eg vil styrke norsk luftfart og styrke grunnlaget for flytilbudet i distrikta. Difor legg vi no om dei avgiftene flyselskapa betaler for tenester frå Avinor, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet

Med dette følger han opp Granavolden-plattforma sin ambisjon om å restrukturere luftfartsavgiftene for å sikre auka konkurransekraft. 

– Samanlikna med mange andre land i Europa lar vi flyplassane i Noreg bere ein større del av kostnadane knytt til flysikringstenestene, særleg dei såkalla innflygingstenestene. Eg vil flytte nokre av desse kostnadane, slik at dei flya som berre flyg gjennom det norske luftrommet må dekke ein del som er meir lik det dei møter i andre land, seier Dale. 

Vidare innfører regjeringa avgiftsendringar som styrker grunnlaget for dei kommersielle distriktsrutene. 

– Vi vil gje fritak frå plikta til å betale for inntil 6 tonn av den vektbaserte startavgifta.Dette styrker grunnlaget for flytilbudet på dei minste flyplassane våre , seier Dale. 

Det er også fastsett at Sandefjord Lufthavn AS ikkje bli pålagt å dekke kostnader til innflygingsteneste dei er avhengige av. 

Gjennom høyringsrundene er det også kome andre innspel frå norske flyselskap som samferdselsdepartementet vil vurdere i lys av dei erfaringane denne avgiftsendringa medfører. 

Fritak frå startavgifta vil bli gjennomført med verknad frå 1. mars 2020. Flyttinga av flysikringskostnadene blir gjennomført frå 1. januar 2020 – då tredje referanseperiode av det felleseuropeiske systemet for effektivisering av flysikringstenestene trer i kraft.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Samferdselsdepartementet
Foto: Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom