Samferdselsdepartementet

Regjeringa vil fjerne bommar på sidevegar også i eksisterande vegprosjekt

Del

- Regjeringa er oppteken av at det skal bli mindre bompengar for folk flest. Vi har tidlegare stramma inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar i nye vegprosjekt. No har eg bedt Statens vegvesen og Nye Veier om også å gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommar for å sjå om dei kan fjernast. Eg har også bedt om innspel frå fylkeskommunane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I juni i år blei det bestemt at Statens vegvesen og Nye Veier ikkje lenger får planleggje å bruke bom på sidevegane langs den nye vegen i framtidige vegprosjekt. Dersom særlege høve tilseier bruk av slike bommar, må Samferdselsdepartementet få vite det på eit tidleg tidspunkt og vurdere kvar enkelt sak.

- Sidevegane brukast først og fremst av folk som køyrer til og frå barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordningar. No vil eg ha ei vurdering av om bommane som finst på slike vegar i dag kan fjernast, slik at dei som køyrer på dei må betale mindre bompengar.

 I breva som er sendt i dag, blir Statens vegvesen og Nye Veier bedt om å vurdere kva fjerning av bom på sidevegar i eksisterande vegprosjekt med bompengar vil bety for trafikkmønster, sikkerheit, miljø og økonomi i kvart prosjekt, medan fylkeskommunane blir bedt om å gi tilbakemelding på korleis dei stiller seg til å fjerne sidevegsbommar i vedtekne prosjekt i eigne fylker.

For meir informasjon, sjå:

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren til Rogaland og Agder fredag 6. september5.9.2019 10:54:31 CESTPressemelding

Samferdselsminister Jon Georg Dale besøker Rogaland og Agder fredag 6. september. På morgenen besøker Dale bedriften Velde Asfalt i Sandnes og er i tilgjengelig for intervjuer om bompengepakkens betydning for Nord-Jæren. I Agder får statsråden orientering om utfordringer knyttet til gjerder langs jernbanen og besøker bedriften GE Healthcare. Pressen er invitert til å delta på alle deler av programmet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom