Samferdselsdepartementet

Regjeringa gjeninnfører forenkla førelegg for brot på fartsgrenser til sjøs

Del

Ved innføringa av ny havne- og farvannslov kunne brot på fartsgrenser til sjøs ikkje straffast med forenkla førelegg. No føreslår Samferdselsdepartementet igjen å innføre denne moglegheita for politiet.

- Gjeninnføringa av forenkla førelegg gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Gjeninnføringa av forenkla førelegg gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

- Trafikktryggleik til sjøs er like viktig som til lands. Difor har vi no jobba for igjen å innføre forenkla førelegg for brot på fartsgrenser til sjøs. Det gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsdepartementet fremjar i dag fleire føreslag til endringar i havne- og farvannsloven. Å gjeninnføre forenkla førelegg for brot på fartsgrenser er eitt av dei. I tillegg er det ønskeleg å klargjere heimelen for statleg tilsyn med kommunen sin innkrevjing av farvassavgift og å gje departementet heimel til å gi føresegn om vrakfjerning. Det er òg føreslag om enkelte mindre endringar samt språklege justeringar i nokre føresegner.

For meir informasjon, sjå:

- Prop. 30 L (2020-2021) Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)

Nøkkelord

Bilder

- Gjeninnføringa av forenkla førelegg gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
- Gjeninnføringa av forenkla førelegg gjer det enklare å handheve brota for politiet, og bidreg forhåpentlegvis til at fleire held fartsgrensa, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Generalforsamling: Nye styremedlemmer i Spordrift AS26.4.2021 12:01:41 CEST | Pressemelding

- Med valg av to nye styremedlemmer er styret i Spordrift komplett. Et kompetent og engasjert styre kan sammen ta fatt på oppgavene som venter dem. En av de viktigste oppgavene kommer til å være den gradvise konkurranseutsettingen av Spordrifts virksomhet knyttet til drift og vedlikehold av infrastrukturen på jernbanen. Målet med dette grepet er bedre drift og vedlikehold, samtidig som vi får mer jernbane for felleskapets midler, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom