Samferdselsdepartementet

Regjeringa fjernar bompengane i Vågstrandstunnelen

Del

- Regjeringa jobbar for ei enklare og betre reisekvardag for folk flest. Difor er det ei stor glede å fjerne bompengane i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Regjeringa løyver 175 millionar kroner for å slette deler av bompengegjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom tunnelen. Dette kjem både vanlige folk og næringsliv til gode, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

No slettar vi deler av gjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Illustrasjonsfoto frå fjerninga av bompenginnkrevjinga på fv. 17 Tverlandet - Godøynes. Foto: Henrik Jonassen/SD
No slettar vi deler av gjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Illustrasjonsfoto frå fjerninga av bompenginnkrevjinga på fv. 17 Tverlandet - Godøynes. Foto: Henrik Jonassen/SD

Samferdselsdepartementet legg opp til at slettinga av bompengegjelda skal gjerast innan 31. januar 2020.

- Vi har satt av pengane. No ventar vi på tilbakemelding frå Eksportvegen AS og vedtak om tilslutning frå Møre og Romsdal fylkeskommune som er lånegarantist. Så snart dette er på plass stoppar innkrevjinga av bompengar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Som ein del av regjeringspartias bompengeavtale blir det i 2020 løyva 1,4 milliardar kroner til å redusere bompengetakstar utanfor byområda. Dette er ei auke på om lag 870 millionar kroner frå 2019. 175 millionar kroner av desse midlane går altså no til Vågstrandstunnelen.

Vedlagt er brevet frå Statens vegvesen til Eksportvegen AS.

Bilder

No slettar vi deler av gjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Illustrasjonsfoto frå fjerninga av bompenginnkrevjinga på fv. 17 Tverlandet - Godøynes. Foto: Henrik Jonassen/SD
No slettar vi deler av gjelda, slik at det ikkje kostar pengar å køyre gjennom Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Illustrasjonsfoto frå fjerninga av bompenginnkrevjinga på fv. 17 Tverlandet - Godøynes. Foto: Henrik Jonassen/SD
Last ned bilde

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statlig ordning for tilrettelagt transport: 284 millioner kroner fordelt for 20206.4.2020 11:20:37 CESTPressemelding

- Det er positivt at tog, busser, ferjer andre transportmidler blir stadig bedre tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne. Likevel er det ikke slik at alle rullestolbrukere, blinde eller svaksynte kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere et offentlig transporttilbud, slik at de har mulighet til å delta i samfunnet. Alle skal med, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronaloven: Sjåfører får utsatt frist for fornyelse av kjøreseddel – og det blir mulig å bruke skiltgjenkjenning for å sikre betaling på ferjer4.4.2020 12:48:51 CESTPressemelding

– Vi må sikre at vi har nok tilgjengelige sjåfører, og sørge for at persontransporten ikke stopper opp. Mange sjåfører har en kjøreseddel som utløper den nærmeste tiden. For dem utsetter vi nå fristen for fornyelse av denne. Samtidig gjør vi det mulig å benytte skiltgjenkjenning for å kunne kreve inn betaling for ferjereiser etterskuddsvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen foreslår 550 millioner kroner ekstra til togselskapene for å sikre rutetilbud3.4.2020 11:58:31 CESTPressemelding

- Togtransport bidrar til at samfunnskritisk personell kan reise til og fra jobb under håndteringen av koronapandemien. Det er derfor viktig å opprettholde et grunnleggende tilbud, selv om mange færre nå reiser med tog. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 550 millioner kroner ekstra som skal brukes til å kjøpe tjenester fra togselskapene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom