Helse Sør-Øst RHF

Regional innføring av eMestring

Del

Veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at eMestring skal innføres i hele regionen innen 2021 gjennom et regionalt prosjekt.

I regional utviklingsplan for Helse Sør-Øst 2035 og i nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, er det pekt på at veiledet internettbehandling kan nå personer som ellers ikke ville hatt kontakt med helsetjenesten. Beslutningsforum godkjente i 2019 at veiledet internettbehandling ved psykiske lidelser kunne tas i bruk når det vurderes hensiktsmessig.

Ved denne formen for nettbasert behandling gjennomføres det vurderingssamtaler med potensielle deltakere før behandlingsstart, slik at alvorlige tilstander som krever en mer omfattende behandlingstilnærming kan utelukkes.

Veiledet internettbehandling for psykiske lidelser og alkoholproblemer

I Helse Sør-Øst har klinikk for psykisk helsevern og avhengighet ved Sykehuset i Vestfold HF etablert et aktivt fagmiljø innen behandlingsformen, hvor veiledet nettbasert behandling i form av eMestring er en del av det ordinære behandlingstilbudet for sosial angst, panikklidelse og depresjon.

Sykehuset i Vestfold HF har et samarbeid med forskningsmiljøet ved Helse Bergen HF og er også en del av et regionalt nettverk for nettbaserte behandlingstiltak. Sykehuset i Vestfold HF har utviklet veiledet internettbehandling for alkoholproblemer, og dette behandlingstilbudet prøves nå ut.

Helse Sør-Øst RHF ønsker å legge til rette for at eMestring skal innføres i hele regionen innen 2021 gjennom et regionalt prosjekt. Sykehuset i Vestfold HF har ansvar for prosjektledelse og styringsgruppen ledes av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet startet arbeidet i november 2020.

Kontakter

Medievakt Helse Sør-Øst RHF
Telefon: 97147065
Mail: medievakt@helse-sorost.no

Bilder

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom