Reduserte bomtakster i Fosenpakken

Del

- Det er svært gledelig at takstene i bomstasjonene Fosenpakken blir redusert fra 21. mai. De ekstra midlene har vi forhandlet fram sammen med Fremskrittspartiet (FrP), sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I statsbudsjettet for 2021 ble regjeringen enige med FrP om 425 millioner kroner i tilskudd til reduksjon av bompengetakstene i Fosenpakken i Trøndelag.

Trøndelag fylkeskommune er garantist for bompengelånet og har akseptert tilskuddet. Takstene vil som følger av dette bli permanent redusert fra 24.00, natt til 21. mai 2021. Nedenfor følger en oversikt over de nye takstene:

Fosenpakken omfatter utbygging av fylkesveinettet på Fosenhalvøya i Trøndelag. Målet med Fosenpakken er blant annet å bedre fremkommeligheten og tryggheten i trafikken på Fosen, samt å bedre hurtigbåtsambandet mellom Fosen og Trondheim. Bompengeinnkrevingen startet 1. januar 2012 på ferjebilletten i sambandene Flakk–Rørvik og Brekstad–Valset. Den 7. mai samme år var det oppstart av bompengeinnkreving ved Krinsvatn bomstasjon.

Her er en oversikt over dagens takster:

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Norge gjennomfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke11.6.2021 11:59:14 CEST | Pressemelding

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Høring: Snart kan du midlertidig avregistrere bilen uten å levere inn skiltet9.6.2021 07:08:41 CEST | Pressemelding

– Av og til kan det være nyttig å avregistrere et kjøretøy midlertidig. Spesielt kan dette være aktuelt for kjøretøy som bare brukes deler av året, som motorsykler og veteranbiler. Derfor ønsker vi å innføre en ordning med avregistrering av kjøretøy uten innlevering av kjennemerker på trafikkstasjonen. Det vil gjøre av- og påregistrering både enklere og billigere for bileierne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom