Samferdselsdepartementet

Redegjørelse om Follobanen: Fortsatt ubesvarte spørsmål – hensynet til de reisende må ivaretas

Del

– Det er fortsatt ubesvarte spørsmål knyttet til stengingen av Follobanen. Bane NOR må fortsatt ha fokus på å finne årsaker og utbedre feil. Samtidig er det viktig å ivara hensynet til de reisende. Dersom banen mot formodning må holdes stengt lenger enn varslet, er det viktig at de reisende snarest og på en tydelig måte får vite hva slags togtilbud de får fra 1. februar, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto: SD
Foto: SD

Samferdselsdepartementet har i dag mottatt skriftlige redegjørelser fra Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om stengingen av Follobanen.

Lite ny informasjon
Follobanen ble stengt for trafikk 19. desember i fjor. Samferdselsdepartementet ba i etterkant Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om å redegjøre for blant annet hendelsesforløp, midlertidig togtilbud, og en vurdering av sikkerhetskrav og tillatelsesprosesser for nye jernbaneanlegg. 

– Den skriftlige redegjørelsen jeg har fått i dag bekrefter opplysningene som har kommet frem tidligere. De inneholder lite ny informasjon og gjør ikke bildet av hendelsesforløp og prosesser i forkant av stengingen klarere. Det er for øvrig bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av sikkerhet og beredskap i Follobane-prosjektet, sier samferdselsministeren.

Fortsatt ubesvarte spørsmål
Rapporten fra Jernbanedirektoratet er basert på redegjørelser og dokumentasjon fra Bane NOR og Vy. Mange spørsmål er fortsatt ubesvart, blant annet har ikke Bane NOR funnet de bakenforliggende årsakene til strømproblemene.

– Jeg forventer at Bane NOR nå har fullt fokus på å finne årsakene og å utbedre feil og mangler. Målet er at Follobanen kan settes i drift i tråd med den skisserte timeplanen fra Bane NOR. De reisende må ivaretas på en best mulig måte, både i dagens situasjon og når Follobanen åpner. Det er viktig at at Bane NOR, Jernbanedirektoratet og Vy senest 23. januar tar stilling til hva slags togtilbud de reisende får fra 1. februar, sier Nygård.  

Elementer å følge opp i ekstern evaluering
Redegjørelsene peker på flere elementer som det kan være aktuelt å se nærmere på i forbindelse med den eksterne gjennomgangen som samferdselsministeren har varslet i denne saken. Dette omfatter blant annet en gjennomgang av Bane NORs styringssystemer og overgangen fra prosjekt til driftsfasen. Det nærmere omfanget av og rammene for den eksterne gjennomgangen er ennå ikke avklart. Samferdselsdepartementet vil snarlig komme tilbake med mer informasjon om dette.  

Redegjørelse om strømløse tog i Romeriksporten
Samferdselsdepartementet har i dag også mottatt redegjørelser fra Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn om hendelsen i Romeriksporten på Gardermobanen 12. desember i fjor.

Etter en strømstans inne i Norges nest lengste jernbanetunnel tok det drøyt fire timer før de to togene med i alt 554 passasjerer pluss ombordpersonale var berget til plattform på Oslo S.

 – Redegjørelsen viser at håndteringen og forebyggingen av denne typen hendelser må bli bedre. For å forsikre meg om at nødvendige tiltak blir gjennomført, vil jeg følge dette opp overfor Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Og det er bra at Statens jernbanetilsyn har sagt at de snarlig vil iverksette tilsyn for å undersøke Bane NORs håndtering av hendelsen med tanke på sikkerhet og beredskap, sier samferdselsministeren.

Mulige forbedringer
Det er i redegjørelsen fra Jernbanedirektoratet pekt på flere mulige tiltak for forbedringer. De handler særlig om bedre kommunikasjon mellom de involverte og prioritering av tiltak. Dersom det skulle oppstå tilsvarende situasjoner senere, vil slike tiltak kunne redusere belastningen for passasjerene.

Jernbanedirektoratet og Bane NOR har for øvrig etablert en tiltaksplan for bedre driftsstabilitet og bedre kundeopplevelser ved avvik. Oppfølging og læring fra denne hendelsen vil følges tett opp videre i tråd med denne planen.

Vil styrke passasjerrettighetene
– Togselskapene er ansvarlige for å ha transportvilkår som gir en tilstrekkelig god oppfølging av de reisende. Det er viktig at passasjerenes rettigheter blir godt ivaretatt, også ved større avvik. Det er bra at Statens jernbanetilsyn nå sier de vil se nærmere på togselskapenes etterlevelse av disse kravene, sier samferdselsministeren.


For flere opplysninger – se:

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, vei- og jernbanesektoren og for riksveiferjene.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Høring: Krav om kortbetaling på alle nye ladestasjoner6.2.2023 16:09:13 CET | Pressemelding

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp av klimagasser, og for å nå de nasjonale klimamålene må disse utslippene reduseres kraftig. Et viktig bidrag er å elektrifisere veitransporten. Ladetilbudet langs veiene må derfor være godt utbygd, men det må også være enkelt å bruke. Derfor foreslår vi nå at det skal være mulig å betale med bankkort på alle nye ladestasjoner i 2023, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nå kan du søke midler til trafikksikkerhetstiltak20.1.2023 10:10:55 CET | Pressemelding

– Året vi har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten, og en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhet er et felles ansvar, og hver og en av oss kan bidra mye til at veiene våre blir tryggere. Med tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak ønsker regjeringen å bidra til å støtte initiativ og engasjement for økt trafikksikkerhet, i en felles innsats for nullvisjonen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom