Rana Gruber AS

Rana Gruber noteres på Euronext Growth

Del

Etter å ha gjennomført aksjesalg for 925 millioner kroner kan Rana Gruber handles på Euronext Growth Oslo. «Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv,» sier adm. direktør Gunnar Moe.

Børsdirektør Øivind Amundsen ringer Rana Blad inn på Euronext Growth Oslo. Foto: Oslo Børs/Euronext
Børsdirektør Øivind Amundsen ringer Rana Blad inn på Euronext Growth Oslo. Foto: Oslo Børs/Euronext

Rana Gruber er en norsk produsent og leverandør av jernmalm, som raffinerer produkter som brukes til mange forskjellige formål i ulike industrier.

«Vår jernmalm er en naturlig råvare, uten kjemiske tilsetninger, avgjørende for bygging av den infrastrukturen vi trenger som samfunn. Interessen fra nye investorer har vært overveldende stor og positiv. Vi går inn i 2021 med en enda sterkere tro på oss selv, og en aksjonærbase som har klar tillit Rana Gruber og det vi ønsker å få til,» sier administrerende direktør Gunnar Moe i Rana Gruber.

Emisjonskursen i nedsalget før børsnoteringen var 49,50 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 1,85 milliarder kroner.

Etterspørselen etter aksjer var langt større enn antallet som var utstedt. Tidligere eneeier LNS Mining fortsetter som hovedeier, nå med flere store investorer på laget.

«Målet har vært å få en enda bredere aksjonærsbase, med en fortsatt sterk nordnorsk forankring. Det er spesielt gledelig å se at så mange av de ansatte har valgt å tegne seg – det er et viktig signal at også de har troen på det retningen Rana Gruber nå går i» sier Moe.

Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 1,3 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 677 millioner kroner. Selskapet har blant annet lavest CO2-avtrykk av alle jernmalmprodusentene i verden, og har et uttalt mål om å være CO2-fri innen 2025.

Kontakter

Gunnar Moe, adm. direktør/CEO
gunnar.moe@ranagruber.no
+47 941 47 650

Bilder

Børsdirektør Øivind Amundsen ringer Rana Blad inn på Euronext Growth Oslo. Foto: Oslo Børs/Euronext
Børsdirektør Øivind Amundsen ringer Rana Blad inn på Euronext Growth Oslo. Foto: Oslo Børs/Euronext
Last ned bilde

Lenker

Om Rana Gruber AS

Rana Gruber AS
Rana Gruber AS
Mjølanveien 29
8622 Mo i Rana

+47 75 13 73 00http://www.ranagruber.no/
  • Rana Gruber er en bærekraftig utvinner og leverandør av jernmalm etablert i 1964 og med drift som er basert på mer enn 200 års gruveerfaring.
  • Selskapets produkter er basert på egne naturlige mineralressurser som oppgraderes og skreddersys for forskjellige applikasjoner i en rekke industrier, inkludert stålprodusenter og kjemisk industri.
  • Rana Gruber har rundt 300 ansatte og en produksjonskapasitet på 1,8 millioner tonn jernmalmkonsentrat og spesialprodukter.