Norges idrettsforbund

Qatar-rapporten er en mulighet for hele norsk idrett

Del

Qatar-utvalgets anbefalinger gir hele norsk idrett ytterligere en mulighet til å ta en offensiv posisjon i arbeidet med menneskerettigheter. Anbefalingene vil være verdifulle når Brettforbundets forslag og idrettsstyrets innstilling om en internasjonal veileder behandles på Idrettstinget.

Flertallet i det såkalte Qatar-utvalget, bestående av 12 medlemmer, mener en boikott av fotball-VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar.

– Det er prisverdig at Norges Fotballforbund har igangsatt dette viktige arbeidet inn mot det ekstraordinære forbundstinget i juni. Det grundige arbeidet vil komme hele norsk idrett til gode. Qatar skulle aldri ha blitt tildelt dette mesterskapet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

En boikott vil ifølge flertallets innstilling ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger.

– Jeg har stor respekt for de demokratiske prosessene som fotballen nå skal gjennom. Nå skal norsk fotball diskutere denne saken frem mot og på det ekstraordinære forbundstinget. Jeg registrerer at rapportens anbefalinger hviler på et tungt faglig grunnlag. På generelt grunnlag vil jeg si at deltakelse og dialog med krav er å foretrekke fremfor boikott, sier Kjøll.

Idrettspresidenten er opptatt av at hele norsk idrett må jobbe sammen for å styrke tilliten til idrettens internasjonale verdigrunnlag.

– Det er viktig at hele norsk idrett arbeider for å forhindre sportsvasking og styrke menneskerettighetene. På bakgrunn av Brettforbundets forslag vil vi etablere en felles internasjonal verdiplattform og veileder for norsk idrett i hvordan vi skal jobbe med menneskerettigheter. Jeg ser derfor frem til denne diskusjonen på Idrettstinget. Vi skal fortsette å være tydelige i vårt internasjonale arbeid, med vekt på godt styresett, fair play og bærekraft, sier Kjøll og legger til:

– Norsk idrett har 250 internasjonale representanter, og vi kan styrke kraften i det internasjonale påvirkningsarbeidet dersom vi fra hele norsk idretts side etablerer en felles plattform for hvordan vi vil jobbe med idrett og menneskerettigheter.

Les Qatar-utvalgets rapport her.

Kontakter

Pressevakt NIF

(Hverdager 16.00-23.00, lør/søn 09.00-23.00)

Tel:+47 22565688

Bilder

Om Norges idrettsforbund

Norges idrettsforbund
Norges idrettsforbund
Sognsveien 73
0854 OSLO

21 02 90 00https://www.idrettsforbundet.no

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er det øverste organ i Norges største folkebevegelse. NIFs visjon er idrettsglede for alle.

Følg pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges idrettsforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges idrettsforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom