Motor

Punger ut 6,5 milliarder for tomtekjøp til norske veier

Del

De siste fem årene har Statens vegvesen brukt ca. 6,5 milliarder kroner på tomtekjøp. Nesten halvparten dekkes av bilistene – gjennom bompenger.

STORE TOMTEKJØP: I Sandnes bygges knappe tre kilometer ny vei. Grunneierne får totalt 57 millioner kroner i erstatning. Blant tomtene som er kjøpt opp er området hvor denne brua bygges. Foto: Statens vegvesen
STORE TOMTEKJØP: I Sandnes bygges knappe tre kilometer ny vei. Grunneierne får totalt 57 millioner kroner i erstatning. Blant tomtene som er kjøpt opp er området hvor denne brua bygges. Foto: Statens vegvesen

Det viser en gjennomgang NAF-magasinet Motor har gjort.

Tidligere i november ble det avsagt såkalt «rettslig skjønn» i striden mellom 18 grunneiere og Statens vegvesen etter tomtekjøp til veiutbygging på Jæren.

Grunneierne får etter rettens vurdering til sammen 57 millioner kroner i erstatninger fordi de mister eiendom til utbygging av det som på sikt skal bli en ringvei rundt Sandnes sentrum.

Drøyt 200 ansatte

Tomtekjøpene på Jæren er på langt nær de eneste Statens vegvesen gjør på grunn av veibygging. På den nye E18-strekningen gjennom Bærum vest for Oslo planlegger myndighetene å bruke nær 2,5 milliarder kroner på tomtekjøp og riving av byggmasse,

Tall Motor har fått fra vegvesenet viser at man de siste fem årene har betalt ut 5,2 milliarder kroner i rene erstatninger til grunneierne.

I tillegg har vegvesenet i samme periode brukt nesten en halv milliard kroner på saksomkostninger og advokatutgifter.

Drøyt 200 mennesker jobber med tomtekjøp i Statens vegvesen. Over fem år koster det anslagsvis 800 millioner kroner å ha disse ansatt.

Til sammen er tomtekjøpkostnaden de siste fem årene oppe i 6,5 milliarder kroner.

Over tre milliarder

Opp mot halvparten av dette må bilistene dekke med bompenger. De aller fleste veiutbyggingene i Norge finansieres med bompenger.

Bompengeandelen varierer kraftig, fra 10-15 prosent til rundt 90 prosent. Men i gjennomsnitt er bompengeandelen på 50 prosent i 32 bompengeprosjekter som Motor har sett på.

Det betyr at bilistene over fem år må betale drøyt tre milliarder tomtekjøpkroner i bompenger. Det utgjør ca. 6-700 millioner kroner i året, og dermed ca. 6-7 prosent av den totale bompengebelastningen.

Bilistene betaler nå over 10 milliarder kroner i bompenger årlig.

57 millioner i erstatning

I den ferske avgjørelsen fra Jæren tingrett får 14 grunneiere tilkjent nærmere 57 millioner kroner i erstatning fordi de mister tomter og delvis bygninger på grunn av bygging av ny fylkesvei 505 fra Skjæveland til Foss-Eikeland i Sandnes.

Veistrekningen er knappe tre kilometer lang, og byggingen er for lengst i gang. Veien skal stå ferdig neste år.

De to grunneierne som får mest får henholdsvis 13 og 16 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med deler av avgjørelsen, sier advokat Endre Skjørestad i advokatfirmaet Haver, som representerte 17 av de 18 grunneierne, til Motor.

– Men noen ganger er det prinsipielle spørsmålet i slike saker om arealet skal erstattes som landbruksareal eller som fremtidig næringsareal, som bruksareal eller som utbyggingsareal. Det er tilfellet også for fire av disse grunneierne, og her vurderer vi å kreve overskjønn i lagmannsretten.

Nøkkelord

Bilder

STORE TOMTEKJØP: I Sandnes bygges knappe tre kilometer ny vei. Grunneierne får totalt 57 millioner kroner i erstatning. Blant tomtene som er kjøpt opp er området hvor denne brua bygges. Foto: Statens vegvesen
STORE TOMTEKJØP: I Sandnes bygges knappe tre kilometer ny vei. Grunneierne får totalt 57 millioner kroner i erstatning. Blant tomtene som er kjøpt opp er området hvor denne brua bygges. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Motor

Motor
Motor
Skippergata 4
0151 Oslo

https://www.motor.no/

NAF-magasinet Motor – om bil, mobilitet og reise for folk flest. Magasinet Motor og motor.no utgis av NAF og har 1,2 millioner lesere.