Norsk psykologforening

Psykologforeningen: - Bekymret for budsjettkutt i psykisk helse i Norge

Del
Psykologer som jobber i psykisk helsevern i sykehus over hele landet, slår nå alarm om betydelige budsjettkutt i de psykiske helsetjenestene.
Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord.
Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord.

Sykehusbudsjettene innen psykisk helse kuttes gjennomgående ved mange av de store sykehusene i Norge.  

Ved Oslo Universitetssykehus må psykisk helse og rus kutte hver tiende krone i budsjettet for neste år, og både i Stavanger og i Møre og Romsdal er det foreslått kutt i det psykiske helsetilbudet for både voksne, barn og unge og innen rusbehandling. Ved Universitetssykehuset i Nord Norge er det frykt for nedleggelser i døgntilbudet.  

- Våre medlemmer er fortvilet over konsekvensene, sier president i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard.  

- Kuttene truer tilbudet til pasientene over hele landet. Vi ser at tjenestene til pasienter som trenger hjelp for lidelser som spiseforstyrrelsertunge rusproblemer og pasienter som trenger intensiv oppfølging, står i fareDette er tjenester som allerede har vært nedprioritert i årevis, sier Skard. 

Regjeringen har varslet en opptrappingsplan innen psykisk helse i 2023. Norsk psykologforening frykter at sykehusene innen den tid har lagt ned så mye av tjenestene at opptrappingen ikke får noen effekt. 

- Helseministeren ble advart om mulige budsjettkutt i fjor da hun fjernet den såkalte “gylne regel” med krav om årlig økt vekst innen psykisk helse. Vi ser nå en nedtrapping som truer med å utradere en mulig opptrappingsplan, sier Skard.  

- Nå må departementet sikre de psykiske helsetjenestene tilstrekkelige økonomiske rammer, avslutter presidenten i Psykologforeningen. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord.
Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. Foto: Fartein Rudjord.
Last ned bilde

Lenker

Om Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Norsk psykologforening
Kirkegata 2
0153 Oslo

23 10 31 30https://www.psykologforeningen.no/

Norsk Psykologforening organiserer mer enn 10 000 psykologer i Norge, og jobber for å forbedre menneskers livsvilkår og fremme psykologisk fagkunnskap. Psykologforeningen ble etablert i 1934.