Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Protein.no og influenceren Lise Sandberg felt i Fim

Del

Influencermarkedsføring skaper kroppspress

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) jobber for å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Det er etablert en klageordning (se www.fim.as) hvor hvem som helst kan klage på influencerkampanjer de mener er i strid med Fims etablerte retningslinjer. Fim gir også forhåndsvurderinger av planlagte kampanjer. Alle vedtak på klager og forhåndsvurderinger av fremtidige kampanjer i Fim er basert på en helhetsvurdering av influencerens profil, den konkrete kampanjens kontekst, billedbruk og budskap, samt antall og andel unge følgere. Kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen i Fim.

Fim har behandlet en sak som gjelder influenceren Lise Sandberg som har markedsført rabatt på ulike produkter fra protein.no, blant annet måltidserstatninger og såkalte pakker for fettforbrenning. Fim har i sin vurdering vektlagt kombinasjonen av markedsføring av produkter som er svært egnet til å skape kroppspress sammen med av Sandbergs utseendefokuserte profil. 

Dette er etter Fims vurdering et klart eksempel på influencermarkedsføring som medfører kroppspress i strid med Fims retningslinjer. 

Protein.no har ikke besvart Fagutvalgets henvendelse når klagen ble oversendt til virksomheten. Deter andre gang Protein.no blir felt av Fim. Vedtaket finnes på www.fim.as.

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring

Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
Fim – Fagutvalget for influencermarkedsføring
℅ ANFO, Torggata 15
0181 Oslo

93433008http://www.fim.as

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) skal bidra til å redusere kroppspress og utseendemisnøye hos barn og unge voksne. Produkter og tjenester innenfor kosttilskudd og kosmetiske inngrep er omfattet av ordningen. Fim arbeider på to måter:

  1. gjennom en klageordning på influencermarkedsføring
  2. ved å uttale seg på forhånd om kampanjer som annonsører, influencere og nettverk ønsker å lage er i henhold til vedtatte retningslinjer.

For mer informasjon se www.fim.as