Pronofa trapper opp insektsatsingen med nytt oppkjøp

Del

Pronofa blir majoritetseier i Ecoprot, en av landets ledende insektslarveprodusenter. Oppkjøpet er det andre i rekken på kort tid og et ledd i en større satsing for å bygge opp en sterk norsk industriell aktør innen nye lokale fôringredienser.

(Fredrikstad):  Etterspørselen og interessen for insektproteiner i både oppdrett og landbruk øker raskt. Dette kommer til å bli internasjonal storindustri om få år. Det er viktig at norsk insektproduksjon konsolideres og går raskt fra testprosjekter til industriell skala for å kunne konkurrere med internasjonale aktører, sier Hans Petter Olsen.

Han leder Fredrikstad-baserte Pronofa, som ble etablert i samarbeid med Denofa, landets ledende leverandør av proteiner til landbruket. Oppkjøpet av Ecoprot er et strategisk oppkjøp som både bidrar til geografisk utvidelse og bringer inn viktig kompetanse om både innsektproduksjon og havbruk. 

– Ecoprot er blant aktørene som har kommet aller lengst innen innsektproduksjon her i landet. De tilfører oss både kapasitet og svært verdifull kunnskap om bruk av insektlarver i oppdrettsnæringen, sier Hans Petter Olsen.

Ecoprot har produksjonsanlegg i Meløy kommune i Nordland. Per i dag er den årlige produksjonskapasitet på ca. 80 tonn insektslarver, men dette skal etter planen utvides til 1000 tonn allerede i 2022 i eksisterende lokaler. Selskapet er klar for utvidet produksjon og har ønsket en større aktør på eiersiden for å muliggjøre skalering av virksomheten. 

– Vi er svært stolte og glade over å ha fått en profesjonell og industriell aktør som Pronofa inn på eiersiden. Det er liten tvil om at dette markedet kommer til å utvikle seg raskt, og at vi sammen vil kunne bli en betydelig aktør innen denne nye, svært spennende næringen, sier Asbjørn Torrissen, daglig leder og grunnlegger av Ecoprot. 

Sirkulær fôrindustri

Verden over øker etterspørselen etter kjøtt og oppdrettsfisk. Dette setter press på tradisjonelle fôringredienser som soya, fiskemel og andre protein og fettkilder. Insekter vil være et viktig supplement for å redusere dette presset. I tillegg er insektproduksjon en svært effektiv måte å ta i bruk uutnyttede avfallstrømmer som matrester, overskuddproduksjon fra landbruket eller slam fra oppdrettsnæringen. 

– Dette er sirkulærøkonomi i praksis. Alt fra kompost og bioavfall kan i prinsippet konverteres til høyverdiprodukter som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Larvene henter ut og viderefører svært verdifulle næringsstoffer som i dag går til spille, sier Olsen.

Internasjonalt kappløp

Analyseselskapet Rabobank anslår at markedet for insektproteiner til fôrindustrien kan vokse fra dagens globale produksjon på 10.000 tonn, til 500.000 tonn i 2030. Det pågår nå et betydelig internasjonalt kappløp for skalering. Asbjørn Torrissen bekrefter at de har merket interessen fra utlandet.

– Interessen for Ecoprot har vært stor fra flere internasjonale selskaper, men det er klart det er ekstra moro å få være med på å bygge en sterk norsk aktør. Derfor er vi utrolig glade for å bli del av Pronofas storsatsing på nye norske fôringredienser. 

Pronofa avslører også at de har ambisjoner utenfor landegrensene. 

Pronofas styreleder, Bjørge Gretland uttaler: «Pronofa etablerer seg som en leder i bærekraftig produksjon av næringstoffer fra både insekter og marine kilder til forindustrien i tillegg til å kunne levere til næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Selskapet ønsker å akselerere veksten gjennom rask organisk vekst i tillegg til strategiske oppkjøp, nasjonalt og internasjonalt».

Om Soldatfluelarver

Insekter er svært bærekraftige ingredienser. Soldatfluelarvene livnærer seg på rester fra for eksempel matindustrien eller avfallstoffer fra oppdrettsnæringen. Larvene utnytter maten svært godt. Ca. 80 prosent av næringsstoffene fra organisk avfall kan gjenvinnes gjennom larveproduksjonen. Soldatfluelarvene er dessuten rike på både næringsstoffer og oljer som beriker fôret. Ett gram insektegg kan bli til 2,6 kilo proteiner i løpet av 14 dager. 

Om Ecoprot
Ecoprot ble etablert i januar 2019 av Romar invest AS sammen med Rune Johnsen. 

Selskapet produserer insektlarver i Meløy kommune. Ecoprot driver per i dag kommersielt salg til dyrefôr. Produktkategoriene er hele tørkede larver, proteinpulver, olje, kitin og organisk gjødsel. Total forventet produksjon i 2021 er 80 tonn. Dette er forventet mer enn tidoblet med bygging av ny pilot i 2022 og videre til cirka 30 000 tonn i ny fabrikk i Meløy i 2023/2024.

Kontakter

Om Pronofa

Pronofa
Pronofa
Øraveien 15 b
1630 Gamle fredrikstad

Pronofa utvikler nye næringsingredienser for fór- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder.  Pronofa er en spin-off fra Denofa, landets største importør av fóringredienser til kraftfórindustrien. Pronofa skal, i samarbeid med en rekke sentrale aktører, bruke Denofas industrielle kompetanse og verdikjede til å bygge storskalaproduksjon av nye, lokale bærekraftige proteinkilder. Selskapet opererer i dag to testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større industrielt produksjonsanlegg for soldatfluelarver. Selskapet gjennomfører i dag fôrutvikling og fôrforsøk med tunikater (marint sekkedyr) og soldatfluelarver i samarbeid med fôrprodusenter og deres kunder. Selskapets hovedkontor er på Øra Industripark i Fredrikstad.