Pronofa

Pronofa henter inn 150 millioner for videre vekst, med Reitan Kapital som strategisk eier

Del
Alternativ proteinprodusent Pronofa ASA henter inn 150 millioner kroner i egenkapital og gjør samtidig Reitan Kapital AS til strategisk eier i utviklingen av fremtidens næringsingredienser til fôr- og matindustrien.

(Fredrikstad) – Pronofa utvikler nye alternative proteiner til fôr- og matindustrien fra lokale bærekraftige kilder for å møte den økte etterspørselen etter proteiner og andre næringsstoffer. Pronofa er en spin-off fra Denofa AS, Norges største produsent av vegetabilske proteiner og oljer til fôr- og matindustrien. 

Pronofa skal bli Norges største industrielle satsing på nye bærekraftige proteiner til fôrproduksjon og dessuten med applikasjoner innen proteintilskudd til mat, kitin og gjødsel. Pronofa planlegger produksjon i industriell skala i løpet av 2023. 

Selskapet har allerede kjøpt opp insektprodusentene Flying Feed og Ecoprot, som i lang tid har forsket på og utviklet høyproteinprodukter fra Sort Soldatflue. Fra kompost og bioavfall kan Pronofa produsere et høyverdiprodukt som landbruket og oppdrettsnæringen trenger. Insektproduksjonen globalt øker og i ferd med å skyte i været. 

I tillegg til insektproduksjon, tester Pronofa tunikater (små proteinrike bløtdyr som dyrkes i havplantasjer) og andre marine proteinkilder. Målet er en bred proteinportefølje. 

Selskapet har gjennomført en ny egenkapital-emisjon på 150 millioner kroner som skal benyttes til videre utvikling av selskapet. I denne siste kapitalinnhentingen gikk Reitan Kapital inn med 42 millioner kroner og eier dermed 10 prosent av selskapet. Denofa AS (31%) og Canica (10%) valgte å opprettholde sin eierandel ved å delta med henholdsvis 46,5 millioner og 15 millioner kroner i denne emisjonen. I tillegg har selskapet fått med seg Sinkaberghansen AS og flere av selskapene til Grieg-familien som nye investorer i denne emisjonen.  En rekke eksisterende aksjonærer deltok i tillegg i denne finansieringsrunden, inkludert Kreano AS (Bjørge Gretland, styreleder Pronofa), Six-Seven AS (Haakon Sæter, styremedlem Pronofa), Macama AS og Farvatn Private Equity.

Selskapet er meget tilfreds med aksjonærsammensetningen etter siste emisjon og har nå flere investorer som er sentrale i de verdikjedene som selskapets produkter skal omsettes. 

Globalt er matindustrien ansvarlig for rundt 1/3 av verdens klimagassutslipp, og bærekraftige proteiner til dyrefôr er ett av virkemidlene som kan bidra til å kutte utslippene. Magnus Reitan, administrerende direktør i Reitan Kapital, sier dette er en viktig grunn til at selskapet velger å gå inn på eiersiden i Pronofa. 

– Vi ønsker å være aktive bidragsytere til grønn omstilling. Vi har stor tro på fremtidsutsiktene til Pronofa, og vi ønsker å bidra til å muliggjøre et skifte til mer bærekraftig dyrefôr. Vi ser et betydelig potensial i å bruke alternative proteiner i vår egen kyllingproduksjon og på den måten fase inn nye optimalt bærekraftige proteinkilder i kyllingfôr, sier han. REITAN eier gjennom Reitan Retail kyllingprodusenten Norsk Kylling som leverer kyllingprodukter under merkevarene Solvinge og Stange til REMA 1000. 

Norsk Kylling har i lengre tid hatt et prosjektsamarbeid med Pronofa og vil gjennom denne investeringen gå inn i Pronofas styre og ta en aktiv rolle i selskapets videre utvikling.

Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets er tilretteleggere for emisjonen.  Advokatfirmaet Thommessen AS er selskapets juridiske rådgiver.

Kontakter

Bilder

Om Pronofa

Pronofa
Pronofa
Øraveien 15 b
1630 Gamle fredrikstad

Pronofa utvikler nye næringsingredienser for fór- og matindustrien, proteiner og fettsyrer, fra lokale, bærekraftige kilder.  Pronofa er en spin-off fra Denofa, landets største importør av fóringredienser til kraftfórindustrien. Pronofa skal, i samarbeid med en rekke sentrale aktører, bruke Denofas industrielle kompetanse og verdikjede til å bygge storskalaproduksjon av nye, lokale bærekraftige proteinkilder. Selskapet opererer i dag to testanlegg for soldatfluelarver. I tillegg er selskapet i gang med prosjektering av et større industrielt produksjonsanlegg for soldatfluelarver. Selskapet gjennomfører i dag fôrutvikling og fôrforsøk med tunikater (marint sekkedyr) og soldatfluelarver i samarbeid med fôrprodusenter og deres kunder. Selskapets hovedkontor er på Øra Industripark i Fredrikstad.