PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Private barnehager advarer sterkt mot å la kommunene få kontroll over finansieringen

Del

Medlemsbarnehagene til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) har ingen tro på at det vil være i barnas eller de ansattes interesse dersom det blir opp til kommunene å velge finansieringsform, finansieringsnivå og lengde på kontrakter med private barnehager.

– Dersom målet er å få mest mulig velferd for hver offentlig krone, kan det stilles spørsmål ved at man først skal kutte ressursbruken i den halvparten av barnehagesektoren som leverer like gode tjenester, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
– Dersom målet er å få mest mulig velferd for hver offentlig krone, kan det stilles spørsmål ved at man først skal kutte ressursbruken i den halvparten av barnehagesektoren som leverer like gode tjenester, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

«Private barnehager ble bygget opp i en periode hvor det var mangel på barnehageplasser. Vår barnehage ble bygget opp og har vært drevet av foreldre for å sikre barna barnehagetilbud med høy kompetanse. Ved å overlate finansiering til kommunen vil de skjære ned på tilskudd til et minimum og ødelegge det vi har bygget opp gjennom 30 års drift.»

Slik lyder ett av de mange fritekstsvarene PBL har fått inn i en fersk medlemsundersøkelse om finansiering av private barnehager. 841 av PBLs 2133 medlemsbarnehager har svart på undersøkelsen.

– Sjelden har tilbakemeldingene fra medlemsbarnehage vært mer entydige enn i denne undersøkelsen. Barnehagene, som har førstehånds erfaring med hvordan kommunene arbeider, har ingen tillit til at kommunene vil ivareta barnehagenes forutsetninger for å jobbe med kvalitet dersom de nasjonale reglene for finansiering skulle bli opphevet, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Utvalg foreslår å oppheve nasjonale regler

Bakgrunnen for undersøkelsen er at velferdstjenesteutvalget, i NOU 2020:13 «Private aktører i velferdsstaten», foreslår at kommuner skal få større innflytelse over finansieringen av private barnehager. På side 521 oppsummerer utvalget:

«Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finanseringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune.»

PBL har på bakgrunn av forslaget bedt medlemsbarnehagene ta stilling til en rekke påstander om hva et slikt forslag vil innebære for barn og barnehager i sin kommune. Noen av funnene er:

  • 77,4 prosent av respondentene er enten helt uenige eller uenige i påstanden "En slik endring i finansieringssystemet vil være i de ansattes interesse."
  • 77,5 prosent er enten helt uenige eller uenige i påstanden "En slik endring i finansieringssystemet vil gi bedre barnehager for barna."
  • 71,5 prosent er helt uenige eller uenige i påstanden "Jeg har tillit til at likebehandlingen av barn i private og kommunale barnehager blir godt ivaretatt i min kommune, også med et slikt system som Velferdstjenesteutvalget foreslår."

Starter i feil ende

Anne Lindboe i PBL peker på at begrunnelsen for velferdstjenesteutvalgets forslag er å spare penger, men at utvalget da starter i feil ende av sektoren:

– Dersom målet er å få mest mulig velferd for hver offentlig krone, kan det stilles spørsmål ved at man først skal kutte ressursbruken i den halvparten av barnehagesektoren som leverer like gode tjenester, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier Anne Lindboe.

En av tre private barnehager går allerede i minus. I 2019 hadde ordinære private barnehager i gjennomsnitt et årsresultat på 2,2 prosent.

– Det er ikke mer enn det må være for å kunne drive langsiktig kvalitetsarbeid, kompetanseheving og for å ivareta kvaliteten på barnehagebygninger og lekeplasser, sier Anne Lindboe.

«En sikker død»

Gjennom fritekstsvar har mange av barnehagene gitt nærmere beskrivelser av hva de tror vil være konsekvensene av å la kommunene velge finansieringsform, finansieringsnivå og lengde på kontrakter med private barnehager.

Her er noen eksempler på typiske tilbakemeldinger:

«All vår erfaring viser at kommunen sin økonomi bestemmer kvaliteten og finansieringen av de private barnehagene. I forhold til økonomi opplever vi at kommunen er en motarbeider og ikke en medarbeider. Opplever at de stadig finner på nye tiltak for å prøve å holde utgifter i egne barnehager så lavt som mulig for å "spare" tilskudd til de private.»

«Tilliten til kommunene er i dag allerede liten. Vi vet at kommuner allerede gjør mest mulig for å gi minst mulig til private barnehager. Dette går igjen i møter osv. Å gi ansvaret til kommunene vil være en sikker død for alle private barnehager.»

«Blir dette vedtatt, blir min barnehage lagt ut for salg, har ikke helse til å oppdra kommunepolitikere.»

«Til tross for lange arbeidsdager, mye uforutsigbarhet, mekling og kjekling og stadig nye krav elsker jeg jobben min, og ønsker å fortsette å utvikle en best mulig barnehage sammen med mine flott ansatte. Men et sted går grensa. Og den frykter jeg er nær om dette blir vedtatt. Jeg driver ikke barnehage for å tjene store penger, men vi må ha sunn drift, penger til vedlikehold og forutsigbarhet. Dersom kommunen skal kunne bestemme hvor lenge vi får avtale om driftstilskudd vil det bli lite attraktivt å investere i nytt, ta opp lån for nødvendige utbedringer.»

Nøkkelord

Kontakter

Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL
Telefon: 465 01 940 eller e-post: anne.lindboe@pbl.no

Bilder

– Dersom målet er å få mest mulig velferd for hver offentlig krone, kan det stilles spørsmål ved at man først skal kutte ressursbruken i den halvparten av barnehagesektoren som leverer like gode tjenester, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
– Dersom målet er å få mest mulig velferd for hver offentlig krone, kan det stilles spørsmål ved at man først skal kutte ressursbruken i den halvparten av barnehagesektoren som leverer like gode tjenester, men til en lavere kostnad for det offentlige, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Last ned bilde

Lenker

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Prinsens gate 91
8003 Bodø

75553700https://www.pbl.no/

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

PBL har 2133 medlemsbarnehager fordelt på mer enn 200 kommuner i hele landet.

PBLs formålsparagraf lyder: "PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig."

Følg pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom