PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

5700 barn på venteliste til barnehage: – Kommunene lar oss ikke løse problemet

Del
Den sterke økningen i antall barn på venteliste til barnehageplass overrasker ikke PBL (Private Barnehagers Landsforbund). – Mange steder har både kommunale og private barnehager plass, men kommunene vil heller la småbarnsforeldre gå hjemme i ulønnet permisjon enn å betale for at ledig kapasitet blir tatt i bruk, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

I dag har barn født i august, september, oktober og november rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Alle andre må vente til hovedopptaket i august før de har krav på plass.

Onsdag melder NRK at det er mer enn 5.700 barn på venteliste til barnehageplass. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har antallet barn på venteliste økt med mer enn 900 de siste to årene.

Private ønsker å løse problemet

I mange kommuner er det kapasitet både i kommunale og private barnehager til å ta inn flere barn enn de som i dag får plass. Men også der kan familier oppleve å få avslag på søknad om barnehageplass.

– Det er beklagelig at foreldre blir satt i en situasjon der de må ta ulønnet permisjon og kontantstøtte når de egentlig kunne gått ut i jobb igjen. Private barnehager ønsker å bidra til å løse dette problemet, men kommunene lar dem ikke gjøre det, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Han forklarer:

– Selv om barnehagene har ledig plass, må mange av dem ansette folk for å oppfylle bemannings- og pedagognormen når de tar inn flere barn. Da er de avhengig av tilskudd for de ekstra plassene de fyller. Det opplever vi at mange kommuner ikke ønsker å gi, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Bør være ganske enkelt

Dersom alle skulle få lovfestet rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år, ville det påført sektoren store kostnader i form av vesentlig høyere voksentetthet enn bemanningsnormen i de perioder av året da kapasiteten i mindre grad utnyttes.

– Derfor krever lovfestet rett til plass for alle ettåringer betydelig finansiering fra staten for å kunne iverksettes. Å legge til rette for å utnytte ledig kapasitet i private og kommunale barnehager bør derimot være ganske enkelt for politikerne å bestemme seg for, sier Schjelderup.

– Selv om det koster å legge til rette for flere i barnehage, går samfunnet glipp av både verdiskapning og skatteinntekter når 5.700 familier står på venteliste til barnehageplass. Kontantstøtte er heller ikke gratis for det offentlige. Men viktigst av alt er å legge til rette for at familiene skal få hverdagen til å gå opp på en god og trygg måte, legger han til.

Mer styring mot foreldrenes vilje

Han håper at politikerne vil se verdien i å la flere småbarnsforeldre gå tilbake i jobb når de er ferdig med foreldrepermisjonen, men frykter at utviklingen vil gå i motsatt retning.

– Både gjennom Storberget-utvalget og i regjeringens nye barnehagestrategi legges det opp til at kommunene skal få større makt over sektoren på bekostning av familiene. Det virker som man litt har glemt hvem barnehagene først og fremst er til for, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

På samme måte som mange barnehager opplever at kommuner ikke vil gi driftstilskudd for barnehagebarn uten lovfestet rett på plass, opplever mange av PBLs medlemsbarnehager motvilje fra kommuner når de ønsker å utvide kapasiteten med noen plasser.

I slike saker er gjerne svaret at kommunen ikke har behov for flere barnehageplasser.

– Det er en måte å overstyre foreldrenes valg på som er urovekkende. Hvis en privat barnehage vil utvide med noen plasser, og ikke får disse plassene fylt, koster det ikke kommunen en krone. Og hvis plassene blir fylt, er det åpenbart behov for dem, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund).
Last ned bilde

Om PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Prinsens gate 91
8003 Bodø

75553700https://www.pbl.no/
  • PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.
  • PBL ble stiftet av 72 private barnehager i 1993. I dag er 1.942 barnehager medlem i PBL. 
  • PBL har medlemmer i 214 kommuner, det vil si i nesten alle kommuner der det er private barnehager.
  • I PBL-barnehagene jobber det om lag 32.700 ansatte. PBL har hatt tariffavtale for medlemmene siden 1997.

Følg pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Debattinnlegg: Tanker ved streikens slutt17.11.2022 15:58:19 CET | Debattinnlegg

Nylig ble PBL enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om en ny hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 2022-2024. Dermed er en altfor lang barnehagestreik endelig over. Streik er alltid krevende – for alle involverte. Og nesten alltid rammes en uskyldig tredjepart når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forhandler om tariff og ikke blir enige. Når det blir streik i en barnehage, rammes tredjepart ekstra hardt. For ikke bare er gode barnehager svært viktige for barna, de er i mange tilfeller helt avgjørende for å få arbeids- og familielivet til å fungere. Vi har de siste ukene fått tilbakemeldinger fra mange foresatte som har opplevd situasjonen som svært krevende. Beskrivelsene av en hverdag som ikke går opp, har ikke overrasket, men de har gjort inntrykk. Den første streiken i PBLs tariffområde på mer enn 20 år kom dessuten på et svært ubeleilig tidspunkt: Kort tid etter en pandemi, rett etter en langvarig kommunal skolestreik og i en periode der høy prisstigning

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye