Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Presseinvitasjon: Samferdselsministeren i Alta tirsdag 20. august

Del

Priv. til red.: KORRIGERT VERSJON (ny kontaktinfo) Samferdselsminister Jon Georg Dale er tirsdag 20. august i Alta og inviterer pressen til å være med arrangementene han deltar på.

Program

  • 11:30-12:15: Møte med Alta havn – Ny Cruisehavn for turistnæringen og utviklingen i cruiseanløp. Befaring og fotomuligheter på havneområdet.
  • 12:15-13:00: Gjennomgang trafikksikkerhetstiltak E6 gjennom Alta og utfordringer med flaskehals Alta bru. Korte stopp med fotomuligheter
  • 13:00-13:45: Viktige «næringsveier» RV94 og E45 Alta-Kivilompolo. Møte på Kunnskapsparken med næringsaktører.
  • 13:45-15:45: E45 Eiby-Kløfta som flaskehals – Rassikring og tunnelprosjekt.
  • 45-18.30: Orientering fra Nye Veier om Kvænangsfjellet. Oppmøtested: Ute på Gildetun – Kvænangsveien 201.

For avtaler og ytterligere informasjon, kontakt politisk rådgiver for samferdselsministeren Karine Skaret: 980 70 192

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kostnadsøkninger på Østfoldbanen: Uavhengige eksperter støtter tiltak fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om bedre planlegging24.9.2020 10:30:26 CESTPressemelding

- Jernbanen er inne i en periode med historisk satsing og utvikling. Det er en hovedoppgave å sørge for at vi får mest mulig jernbane for fellesskapets penger. For strekninger på Østfoldbanen har det vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, slik at vi kan unngå å komme i samme situasjon i fremtidige prosjekter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med tiltak som uavhengige eksperter støtter opp om, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom