Samferdselsdepartementet

Priv. til red.: Presseinvitasjon: Samferdselsministeren i Alta tirsdag 20. august

Del

Priv. til red.: KORRIGERT VERSJON (ny kontaktinfo) Samferdselsminister Jon Georg Dale er tirsdag 20. august i Alta og inviterer pressen til å være med arrangementene han deltar på.

Program

  • 11:30-12:15: Møte med Alta havn – Ny Cruisehavn for turistnæringen og utviklingen i cruiseanløp. Befaring og fotomuligheter på havneområdet.
  • 12:15-13:00: Gjennomgang trafikksikkerhetstiltak E6 gjennom Alta og utfordringer med flaskehals Alta bru. Korte stopp med fotomuligheter
  • 13:00-13:45: Viktige «næringsveier» RV94 og E45 Alta-Kivilompolo. Møte på Kunnskapsparken med næringsaktører.
  • 13:45-15:45: E45 Eiby-Kløfta som flaskehals – Rassikring og tunnelprosjekt.
  • 45-18.30: Orientering fra Nye Veier om Kvænangsfjellet. Oppmøtested: Ute på Gildetun – Kvænangsveien 201.

For avtaler og ytterligere informasjon, kontakt politisk rådgiver for samferdselsministeren Karine Skaret: 980 70 192

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom