Miljødirektoratet

Priv til red: Lansering av Naturindeks for Norge 17. november

Del

17. november vil Naturindeks for Norge 2020 gi svar på hvordan det står til med naturmangfoldet i Norge.

Lanseringsseminar tirsdag 17. november kl. 10.00-12.15. Seminaret gjennomføres digitalt.

Naturindeks for Norge er den største sammenstillingen vi har av kunnskap om tilstanden for det biologiske mangfoldet i de store hovedøkosystemene i Norge – hav, kyst, ferskvann, våtmark, skog, fjell og åpent lavland.

Indeksen oppdateres hvert femte år, og er en sammenstilling av overvåkingsdata, forskning og ekspertvurderinger. Ved å se på utviklingen til en rekke arter og andre indikatorer, får vi et bilde av hvor intakt eller påvirket det biologiske mangfoldet i Norge er, og hvilken vei utviklingen går.

Norsk institutt for naturforskning (Nina) leder prosjektet, og eksperter fra Nina, Nibio og Niva bidrar som hovedforfattere for hvert sitt hovedøkosystem.

Naturindeksen vil presenteres av statssekretær Maren Hersleth Holsen, miljødirektør Ellen Hambro og hovedforfatterne. 

Presse kan melde seg på her for å få tilsendt påloggingslenke til det digitale arrangementet på e-post, og også motta lenker til pressemelding, rapport og annet innhold. Oppgi medienavn i feltet "organisasjon".

Nøkkelord

Kontakter

For øvrige spørsmål fra pressen ta kontakt med Dag Stian Husby, dag.stian.husby@miljodir.no, telefon 98 47 59 11.

Bilder

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom