Virke

Prisveksten på mat nærmer seg svensk nivå

Del

Prisene på mat og drikke gikk noe ned i oktober sammenlignet med september, men er 13,1 prosent høyere enn oktober i fjor. Prisveksten skyldes økning i en rekke priser, bl.a energi, drivstoff og råvarer. Totalt er konsumprisveksten i oktober 7,5 prosent.

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk

Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer gikk ned 0,2 prosent fra september til oktober 2022. Fra oktober i fjor til oktober i år har prisene for denne gruppen imidlertid økt 13,1 prosent, som er en økning fra tolvmånedersendringen på 12,1 prosent i september. 

 – Det er vanlig at matvareprisene faller i oktober, men i år var nedgangen beskjeden sammenlignet med tidligere år. Det har sammenheng med kostnadsøkningene som har preget både mat og drikke-næringen og andre deler av næringslivet de siste månedene. Dagligvarekjedene har siden i sommer mottatt store prisøkninger fra leverandørene knyttet til energi, drivstoff/frakt, gjødsel og råvarepriser. Det har også blitt dyrere å drive butikk, særlig på grunn av strømprisene, sier Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk. 

-Så å si alle kategorier innen mat og drikke øker. Mest øker kaffe, te og kakao, med over 27 prosent prisøkning fra oktober i fjor til oktober i år. Prisveksten på mat og drikke i Norge har i høst ligget litt under veksten i nabolandene våre, som har ligget på 13-15 prosent i september. Nå ligger Norge nær samme nivåsom i Sverige og Danmark, avslutter Hammerstad. 

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, direktør for bransjepolitikk
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.