Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Prisene videre opp i sørlige Norge

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 34): Uka var preget av høye priser, lav produksjon og lav nettoeksport fra sørlige Norge. Gassprisene i Europa fortsatte å øke og kraftprisen fulgte etter.

Den totale produksjon i det sørlige Norge er for tiden på et lavt nivå. I Sørvest-Norge (NO2) økte produksjonen litt i uka som var. Økningen skyldes mer vindkraftproduksjon, mens vannkraftproduksjon hadde en liten nedgang.

- Eksporten av kraft fra sørlige Norge er lav for årstiden sammenliknet med de siste ti årene. Det til tross for at prisene i landene rundt oss er svært høye, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Magasinfyllingen holder seg stabil

I Nord-Norge er magasinfyllingen nå over historisk maksimumsnivå, mens det tørre været fortsetter i sørlige Norge. Til tross for at det var tørt og lite tilsig i de sørlige områdene, NO1, NO2 og NO5, økte magasinfyllingen samlet marginalt i uka som var.

- Med tørt vær og lite tilsig kan vi heller ikke forvente at magasinfyllingen øker den nærmeste tiden, fortsetter Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Det er små variasjoner fra forrige uke i den produksjonen som rapporteres inn fra sørlige Norge. NVE har hatt dialog med enkelte produsenter for å få innsikt i risikovurderingen som produsentene gjør.

– Det produseres fortsatt svært lite kraft. NVE har hatt gode møter med enkelte produsenter om risikovurderinger og behovet for å ha kraft gjennom vinteren. Det er de enkelte produsentene som selv skal foreta beslutninger om produksjon og disponering av kraften, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi er i en tid på året der magasinfyllingen normalt øker. Det er variasjoner fra uke til uke. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

 

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

Kontakter

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom