Helse Vest RHF

Pris for å løfte portørfaget

Del

Utdanningsprisen i Helse Vest 2020 går til portørseksjonen i avdeling for sikkerhet og service, divisjon for driftsservice på Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger) og seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune.

Frå venstre: Ketil Helgevold (direktør divisjon for driftsservice ved Stavanger universitetssjukehus), Einar Strømsvåg (styreleiar Helse Vest), Leif Moen (opplæringsansvarlig, divisjon for driftsservice, Stavanger universitetssjukehus) og Hilde Christiansen (direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest). Foto: Kjetil Alsvik
Frå venstre: Ketil Helgevold (direktør divisjon for driftsservice ved Stavanger universitetssjukehus), Einar Strømsvåg (styreleiar Helse Vest), Leif Moen (opplæringsansvarlig, divisjon for driftsservice, Stavanger universitetssjukehus) og Hilde Christiansen (direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest). Foto: Kjetil Alsvik

Dei får prisen for å ha etablert ein god yrkesfagleg praksisarena for portørfaget, gjennom eit strukturert og godt samarbeid mellom sjukehus og vidaregåande skule.

- Allsidig yrke

Portøryrket handla tidlegare mest om tunge løft og køyring av døde, men i dag har ein portør mange og varierte oppgåver.

I tillegg til å ta godt vare på pasientane og frakte dei mellom avdelingar på sjukehuset, må ein portør ha kunnskap om lager og logistikk, kjeldesortering, sortering av tøy, smittevern, brannslukking, hjarte- og lungeredning, løfteteknikk og etikk. For å nemne noko.

For 20 år sidan fekk nye portørar fem dagar med opplæring. I dag er utdanninga to år på vidaregåande skule og læretid.

– Det er eit kjekt og veldig allsidig yrke. Vi er litt potet, og får vere med på alt, seier opplæringsansvarleg Leif Moen på Stavanger universitetssjukehus. Han er ein av dei som i ei årrekkje har arbeida for å løfte portørfaget.

Modell for andre utdanningar

Utdanningsprisen blei delt ut i samband med styremøte i Helse Vest onsdag 9. desember. I grunngjevinga legg juryen vekt på at engasjementet og yrkesstoltheita som blir vist i prosjektet bidrar til utvikling og forbetring av kvalitet i utdanninga. Dei meiner modellen kan overførast til andre yrkesfaglege utdanningar.

– Prosjektet er viktig for portøryrket, men kan også vere rekrutteringsplattform til andre helseprofesjonsutdanningar som Helse Vest treng for å kunne ivareta mange oppgåver i ei helseteneste i endring, heiter det frå juryen.

Om utdanningsprisen

Utdanningsprisen blir gitt til grupper, team eller klinikkar som ved ulike initiativ eller tiltak har gjennomført ein innsats av stor betyding for utdanning i verksemder i føretaksgruppa i Helse Vest.

Prisen er på 100.000 kroner, eit diplom og eit kunstverk.

Nøkkelord

Kontakter

Leif Moen
Opplæringsansvarlig
Divisjon for driftsservice
Stavanger universitetssjukehus
Tlf: 957 01 348

Bilder

Frå venstre: Ketil Helgevold (direktør divisjon for driftsservice ved Stavanger universitetssjukehus), Einar Strømsvåg (styreleiar Helse Vest), Leif Moen (opplæringsansvarlig, divisjon for driftsservice, Stavanger universitetssjukehus) og Hilde Christiansen (direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest). Foto: Kjetil Alsvik
Frå venstre: Ketil Helgevold (direktør divisjon for driftsservice ved Stavanger universitetssjukehus), Einar Strømsvåg (styreleiar Helse Vest), Leif Moen (opplæringsansvarlig, divisjon for driftsservice, Stavanger universitetssjukehus) og Hilde Christiansen (direktør medarbeider, organisasjon og teknologi, Helse Vest). Foto: Kjetil Alsvik
Last ned bilde

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke.

Følg saker fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom