Politihøgskolen

Prioriterte videreutdanninger

Del

Restriksjoner mot korona skaper utfordringer. Men i tillegg til bachelorutdanningen prioriterer Politihøgskolen å gjennomføre videreutdanninger inn mot kritiske innsatsområder for politietaten.

RULLER VIDERE:  Tross korona, etter- og videreutdanninger prioriteres inn mot etatens behov for kritisk kompetanse. Foto: Bernt Ståle Kristensen, Politihøgskolen.
RULLER VIDERE: Tross korona, etter- og videreutdanninger prioriteres inn mot etatens behov for kritisk kompetanse. Foto: Bernt Ståle Kristensen, Politihøgskolen.

Avdeling for Etter- og videreutdanninger har nå oppsummert status på tampen av 2020. Mye er utført dette året, og noe mer faller på plass etter en ektra oppfølging på nyåret. Ett eksempel på dette er utdanningen for operasjonsledere og innsatsledere.

Det er nå besluttet hvilke utdanninger som skal gjennomføres våren 2021 – og avdelingen er i innspurten på planlegging for høst 2021. Konklusjonen er at det gjennomføres en rekke nettbaserte utdanninger, og det jobbes også med å se på alternative opplegg for utdanninger som tradisjonelt har hatt samlingsdøgn. Fysiske samlinger vil kun gjennomføres i de tilfeller hvor rådende smittevernsregler gir anledning til det.

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser for hver eneste planlagte gjennomføring, men smittesituasjonen kan endre seg raskt. Det kan derfor være samlinger som dessverre må utsettes eller flyttes, som en følge av dette.

Operative utdanninger som omfatter Utrykningsenhetene (UEH) gjennomføres. Det samme gjelder opptak til beredskapstroppen, og operativ godkjenning for bachelorstudenter. Ellers tas det også opp studenter til ulike deler av utdanning innen hundetjeneste, og instruktørutdanninger.

Videreutdanninger innen etterforskning videreføres også. Her samarbeider høgskolen med flere distrikter om gjennomføring etter en desentralisert modell. Også avhørsutdanninger er på planen, nærmere bestemt avhør av sårbare personer og barn. Også kriminalteknikk, datakriminalitet, miljøkrim og økonomisk kriminalitet er planlagt igangsatt.

Også utdanning for politiets påtalejurister fortsetter. Videre vil lederutdanninger, forebygging og noen pedagogiske utdanninger gå som planlagt.

En oversikt over hvilke utdanninger som skal gjennomføres finner man på høgskolens nettside.

Avdelingsleder Siw Thokle oppsummerer at videreutdanningene fortsetter tross krevende planleggingshorisont.

- Vi har hatt en tett kontakt med politidistriktene på vei mot studieåret 2021. Deretter har vi hatt en grundig gjennomgang av situasjonen rundt pandemien, læringsformer og hva vi ut fra økonomiske rammebetingelser kan få til. Vi mener det er ekstra viktig å gjennomføre utdanninger hvor tjenesten er avhengig av oppdatert kompetanse. Noen utdanninger er satt på vent høsten 2020, men disse vil gjennopptas så snart smittesituasjonen tillater det.

Prioriteringene er foretatt. Risiko og sårbarhet er vurdert. Politihøgskolen videreutdanner, tross korona.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

RULLER VIDERE:  Tross korona, etter- og videreutdanninger prioriteres inn mot etatens behov for kritisk kompetanse. Foto: Bernt Ståle Kristensen, Politihøgskolen.
RULLER VIDERE: Tross korona, etter- og videreutdanninger prioriteres inn mot etatens behov for kritisk kompetanse. Foto: Bernt Ståle Kristensen, Politihøgskolen.
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom