Politihøgskolen

Pride - hele året

Del

I juni måned vaier regnbueflaggene. Møter og arrangementer, korona til tross. Artikler og debatter. Pride engasjerer. Det er bra og fortsatt litt for nødvendig. Dessverre.

VAKRE FARGER: Regnbueflagget - symbolet for Pride og mangfold. Foto: Pixabay
VAKRE FARGER: Regnbueflagget - symbolet for Pride og mangfold. Foto: Pixabay

Over flere år har Pride-markeringene vokst, og fått stadig bredere tilslutning. Det handler om stolthet, respekt og mangfold. Retten til å ha sin egen seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Å få være den man er, og være glad i den man er glad i. Uten å måtte leve i skjul, eller møte mobbing, trusler, vold og diskriminering. Det handler om den grunnleggende retten til å være seg selv.

Verdistandpunkt

Når tradisjonelle holdninger utfordres, kommer usikkerhet, motforestillinger og motstand. Pride er sammensatt. Det er en del forkortelser og retninger som er fremmed for noen. Enkelte spørsmål er ekstra utfordrende. Det må vi akseptere. Dialog og debatt bidrar til mer kunnskap hos flere.

Også i politiet er det en del som hevder at politiet tar et politisk standpunkt ved å delta aktivt til støtte for Pride. Og at uniformen ikke er forenlig med regnbueflagget. I 2019 kom politiet med en unnskyldning for tidligere opptreden overfor homofile. Praksisen tilbake i tid var ikke akseptabel. I dette ligger også læring – og et verdistandpunkt. Politiet skal stå til tjeneste for samfunnet, og skape trygghet for hele befolkningen. Politiet skal forebygge og bekjempe trakassering og hatkriminalitet. Derfor må vi vise at vi er en etat som verdsetter LHBTIQ-personer, og at vi rekrutterer uavhengig av seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Trygghet og livskvalitet

Alle skal ha en trygg arbeidsplass. Forskning formidlet fra Bufdir antyder at negativ atferd og kommentarer rettet mot LHB-personer er relativt utbredt i arbeidslivet.  Holdninger har bedret seg, men fortsatt er 10 % av menn negative til å jobbe sammen med en transperson. 

I 2020 gjennomførte SSB en befolkningsundersøkelse om livskvalitet. Personer med ikke-heteroseksuell identitet skårer signifikant dårligere enn befolkningen på samtlige livskvalitetsvariabler. Særlig kommer skeive dårligere ut når det gjelder psykisk helse, tilfredshet med bosted og å oppleve overvekt av positive følelser. Her er link til hele rapporten.

For noen år siden sto jeg på stand for Oslo Pride. Da kom to russiske statsborgere innom. De ønsket å bli fotografert sammen med oss i uniform foran regnbueflagget. De ga uttrykk for at det var fantastisk - og uforståelig - at vi kunne bære uniform under en slik markering. Uten å risikere stilingene våre. Et minne om at det vi tar for gitt, er helt utenkelig i noen deler av verden.

Nina Skarpenes

Vi skal heise opp

Det kommer historier, fra tidligere år – men også fra i dag. Enkeltpersoner får fortsatt skjellsord slengt etter seg eller blir banket opp på byen. Også i vårt eget land. Vi leser at regnbueflaggene rives ned flere steder. Noen blir provosert av regnbuens vakre farger. Men flaggene heises opp igjen!

Politihøgskolen vil fremover legge ekstra vekt på å synliggjøre våre bidrag; både innen utdanning og forskning. Vi skal stå for inkludering i våre utdanninger, som kolleger og i den offentlige debatten.

I juni heiser vi regnbueflagget – men Pride gjelder hele året.

Nina Skarpenes

Rektor, Politihøgskolen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VAKRE FARGER: Regnbueflagget - symbolet for Pride og mangfold. Foto: Pixabay
VAKRE FARGER: Regnbueflagget - symbolet for Pride og mangfold. Foto: Pixabay
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom