UiO - Det juridiske fakultet

Pressemelding: Jusforskere i ny blogg om trygdeskandalen

Del

Den offentlige debatten om trygdeskandalen har fulgt en rekke spor, på tvers av ulike rettsområder og i ulike nivåer i forvaltningen. Det er tatt opp en lang rekke spørsmål om forholdet mellom Norge og EU, rett og politikk, og forholdet mellom regjering og Stortinget. En så mangefasettert sak gjør det krevende å ha en god og opplyst offentlig diskusjon. Som en del av fakultetets samfunnsoppdrag vil redaktørene for bloggen samle noen av de mange trådene i saken, og nøste videre i dem.

Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen
Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen

- For oss som forskere ved det Juridiske fakultet er det klart at trygdeskandalen må følges opp, både med formidling av kunnskap som allerede finnes, og med analyser som kan gi ny kunnskap og mer å lære av de feilene som har ført til at flere har sonet fengselsstraffer på uriktig grunnlag, og at mange har blitt utsatt for uriktige tilbakebetalingskrav.

- Der massemediene er ferskvare og krever korthet og spissing, tar de lengre vitenskapelige publikasjonene ofte lang tid å få ut. Vi ser et behov for en mellomting, et sted der enkelttråder kan tas opp til diskusjon. Bloggen skal bidra til dette, forteller Ingunn Ikdahl.

Bloggen ligger på siden https://www.jus.uio.no/om/aktuelt/retten-i-trygdeskandalen/ .

Initiativtakere og redaktører for bloggen er professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen. Bloggens innlegg vil bli ført i pennen av en rekke vitenskapelig ansatte ved fakultetet. Innleggene står for forfatternes regning, men blir faglig vurdert av redaktørene før publikasjon.

I forlengelsen av bloggen har de også etablert en ressursside, med oversikt over pågående offentlige prosesser.

- I flommen av oppslag og informasjon om saken, har vi selv savnet et sted der dette er enkelt tilgjengelig. Vi endte med å lage det selv, sier Christoffer Conrad Eriksen.

På siden ligger også en oversikt over fakultetets arbeid med å integrere lærdommene i undervisningen, samt lenker til artikler og kronikker forfattet av fakultetets ansatte.

Ressurssiden ligger her: https://www.jus.uio.no/ior/forskning/prosjekter/trygdeskandalen/

De første innleggene på bloggen vil se nærmere på departementets rolle i trygdeskandalen, og særlig på prosessene frem mot at reglene om opphold utenlands ble lovfestet i ny og strammere form våren 2017.

- Dette var et naturlig tidspunkt å se nærmere på, ettersom dette ga departementet en konkret foranledning til å ta opp spørsmålet om forholdet til EØS-retten. Likevel skjedde det ikke. Hva kan vi lære av dette? spør Eriksen og Ikdahl.


Pressen er velkommen til å ta kontakt med bloggens redaktører og bloggens forfattere.

Ingunn Ikdahl, tlf. 99 23 14 29
Christoffer Conrad Eriksen, tlf. 99 23 76 84

Nøkkelord

Kontakter

Ingunn Ikdahl, tlf. 99 23 14 29
Christoffer Conrad Eriksen, tlf. 99 23 76 84

Bilder

Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen
Professorene Ingunn Ikdahl og Christoffer C. Eriksen
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Følg saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Koronastengt universitet: Første uke med digital undervisning - hva har vi lært?29.3.2020 19:31:30 CESTPresseinvitasjon

12. mars ble bygningene til Universitetet i Oslo "koronastengt", og lærere ved Det juridiske fakultet kastet seg rundt i en digital dugnad for å gi studentene undervisning. Mandag 30. mars offentliggjøres en rapport om hvordan den første uken med digital undervisning. Dette er antagelig den første offentlige evalueringen av et heldigitalt undervisningstilbud i UH-sektoren etter koronautbruddet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom