SINTEF

Pressemelding fra Sintef, Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet: Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester

Del

Sintef, Statens vegvesen og Digitaliseringsdirektoratet får midler til å forske på beskyttelse av digital infrastruktur for å kunne hindre at offentlige digitale tjenester går ned under en krise.

«Å sikre at sentrale offentlige tjenester ikke blir slått ut ved en krise, har svært stor verdi for Norge som nasjon». Dette var hovedbegrunnelsen i søknaden om støtte til forskningsprosjektet Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester, som ble sendt inn til Forskningsrådet i september 2019. Forskningsrådet bevilget nylig 7 millioner kroner til prosjektet, fra en rekordstor pott som er satt av til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor (IPO).

Høyaktuelt prosjekt

Digitaliseringsdirektoratet er prosjekteier mens Statens vegvesen og Sintef deltar med forskningsressurser. Formålet med samarbeidet er å beskytte offentlige digitale tjenester mot for stor pågang fra mange brukere samtidig. For eksempel ser vi i disse dager at flere elever logger seg inn på digitale læringssystemer. Disse brukerne vil vi selvsagt ha, men det store antallet kan likevel kjøre en digital infrastruktur i senk slik at i verste fall ingen blir betjent. Det kan ramme tjenester som er enda mer kritiske og angår liv og helse.

– I lys av situasjonen vi står i nå, er bevilgningen til prosjektet en veldig positiv nyhet! Prosjektet om kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester er særdeles relevant i disse koronatider, sier forskningssjef i Sintef, Maria Bartnes.

Prioritere begrensede ressurser

Det var seniorrådgiver Petter Braskerud i Digitaliseringsdirektoratet som tok initiativ til prosjektsøknaden og skal lede prosjektet, som skal gå over 4 år. Prosjektet er også forankret i et tverretatlig ytelsesforum som foruten Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen består av NAV, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for eHelse, Skatteetaten og Direktoratet for sivilrett.

– Vi vet at kriser før eller siden inntreffer, men vi hadde selvsagt håpet at det ikke skulle treffe oss så raskt og dramatisk som dagens pandemisituasjon. Målet med prosjektet er å utvikle metoder og beskyttelsesmekanismer for å prioritere brukere i en kjede av tjenester, noe som er spesielt viktig i en krisesituasjon som den vi opplever nå, sier Petter Braskerud. Med seg har han seniorforsker i Sintef, Gunnar Brataas, og sjefsarkitekt og løsningsansvarlig for Autosys kjøretøyprosjektet i Statens vegvesen, Jon Grov.

Liv og helse

Statens vegvesen forvalter flere registre av stor offentlig betydning, som for eksempel kjøretøyregisteret Autosys og Nasjonal vegdatabank (NVDB). Autosys kjøretøy er en sentral del av den nasjonale digitale infrastrukturen, og inneholder eieropplysninger samt omfattende tekniske data om alle kjøretøy på norske veier.

– I en krisesituasjon er det avgjørende at eksempelvis politiet får tilgang til kjøretøyregisteret. Dette, kombinert med at Autosys også spiller en viktig rolle for svært mange andre offentlige og private virksomheter, er en viktig grunn til at Statens vegvesen ønsker å delta i forskning på kapasitetsbeskyttelse i årene framover, sier Jon Grov fra Statens vegvesen.

Kontakter

Bilder

Seniorforsker i Sintef, Gunnar Brataas.
Seniorforsker i Sintef, Gunnar Brataas.
Last ned bilde
Sjefsarkitekt og løsningsansvarlig for Autosys kjøretøyprosjektet i Statens vegvesen, Jon Grov.
Sjefsarkitekt og løsningsansvarlig for Autosys kjøretøyprosjektet i Statens vegvesen, Jon Grov.
Last ned bilde
Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet, Petter Braskerud.
Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet, Petter Braskerud.
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom