NHO Mat og Drikke

Pressemelding: Ferske tall fra Norges største fastlandsindustri

Del

Mat-, drikke- og bionæringen har høyere produktivitet pr. bedrift og sysselsatt sammenliknet med norsk industri samlet sett, samtidig som næringen opplever en stadig økende internasjonal konkurranse. Det viser NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer 2019, som legges frem for første gang 26. september 2019.

Styrker sin posisjon som Norges største industrigren
NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer 2019 viser at mat-, drikke- og bionæringen er preget av stabil sysselsetting. Mat-, drikke- og bionæringen har en vekst i verdiskapingen på 31 prosent i perioden 2009 – 2017. I samme periode har norsk industri samlet sett en vekst på 21 prosent. Når det gjelder omsetning har mat-, drikke- og bionæringen en økning på 32 prosent. Norsk industri samlet sett har en økning på 16 prosent.

- Konjunkturbarometeret bekrefter og underbygger mat-, drikke- og bionæringens sentrale rolle i fastlandsøkonomien, sier Petter Haas Brubakk, administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, som peker på at næringen er en del av en komplett verdikjede med innenlands råvareproduksjon, bearbeiding, distribusjon og salg med verdiskaping og sysselsetting i alle landets fylker.

Forventer å tape markedsandeler til grensehandel
Grensehandelen har økt med hele 76 prosent de siste 10 årene. Den kraftige veksten har ført til at så mye som 24 prosent av medlemsbedriftene i NHO Mat og Drikke opplyser at de forventer å tape markedsandeler til grensehandel. 25 prosent opplyser at høye avgifter på mat og drikke bidrar til redusert lønnsomhet i konkurransen fra grensehandel. Av den samlede grensehandelen med utlandet, er 95 prosent med Sverige.

Økt internasjonal konkurranse
Mat-, drikke- og bionæringen opplever en stadig økende internasjonal konkurranse. Beregninger gjort på bakgrunn av tall fra Nielsen Norge fra 2018 viser at om lag 70 prosent av produktene som selges i norske dagligvarebutikker er i full internasjonal konkurranse. Dette kommer på toppen av grensehandelen med Sverige, som det siste tiåret har vokst med hele 76 prosent.

- Samtidig er det viktig å være klar over at om lag 70 pst. av produktene som selges i norsk dagligvarehandel er i full internasjonal konkurranse. Barometeret viser også at det er stor og økende internasjonal konkurranse i det norske mat- og drikkemarkedet, og den raskt voksende grensehandelen utfordrer også verdikjeden for mat og drikke i Norge, sier Brubakk.

- Næringen kan derfor ikke bruke sin sterke posisjon i det norske markedet som en sovepute, men må hele tiden styrke egen konkurransekraft og produktivitet. Bedriftene konkurrerer på kvalitet, pris- og kostnadsnivå, innovasjonsevne, omstillingsevne og teknologiintensitet. Samtidig må bedriftene ha tilstrekkelig lønnsomhet til investeringer og produktutvikling.

- Derfor er det ekstra viktig at norske myndigheter gjør sin del av jobben ved å sørge for at myndighetsbestemte rammevilkår er tilpasset den internasjonale konkurransesituasjonen, understreker Brubakk.

Han peker også på vesentlige konkurransefortrinn for norsk mat- og drikkeproduksjon. God mattrygghet, råvarer og produkter av høy kvalitet og et kjøpesterkt hjemmemarked er positive bidrag til næringens konkurransekraft.

Dette er NHO Mat og Drikkes konjunkturbarometer 2019:
Tallgrunnlaget i konjunkturbarometeret er hentet fra SSB, og fra
Næringslivets økonomibarometer som samles inn og utgis av NHO. Beregningene som ligger til grunn for konkurransesituasjonen i det norske mat- og drikkemarkedet er gjort på bakgrunn av Nielsen Norge-tall fra 2018.

SSB-tallene er i hovedsak hentet fra Strukturstatistikk for industri og bergverksdrift og de ferskeste tallene er fra 2017, mens tallene fra Næringslivets økonomibarometer er fra 2. kvartal 2019. Konjunkturbarometeret belyser tilstanden til mat- og drikkenæringen, og så langt det er mulig bionæringen på sentrale punkter, og sammenlikner situasjonen i næringen med norsk industri samlet slik det er definert i Statistisk sentralbyrås industristatistikk.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom