Virke

Presseinvitasjon: Virke Arena 2022

Del

Vi ønsker presse velkommen til Virke Arena, den største møteplassen for norsk handel. Vi presenterer analyser og innsikt og inviterer deg til å møte bedrifter og medlemmer i Fremtidens handelsby.

Tid: Torsdag 22. September kl. 08.00 - 21.00

Sted: Oslo Spektrum

Program: Virke Arena 2022

Påmelding: Link til påmelding for presse

Presse kommer gratis inn. Det er muligheter for å intervjue foredragsholdere. Det blir tatt bilder som gjerne deles med pressen. Eventuelle spørsmål kan sendes til kommunikasjonsrådgiver Anders Sætra.

Levende lokalsamfunn

Arrangementet er en utvidelse av det som tidligere var Handelskonferansen og bringer sammen noen av landets viktigste aktører innenfor handels- og tjenestenæringen, politikere og andre samfunns- og næringslivsaktører.

Møteplasser er avgjørende for handel og tjenester. Temaet for årets konferanse er levende lokalsamfunn, og et år før lokalvalget skal konferansen inspirere, stille spørsmål og gi svar på hva som skaper bærekraftige og levende lokalsamfunn.

Årets viktigste møteplass for handels- og tjenestenæringen

Vi bygger en by i Oslo Spektrum hvor vi viser mangfoldet og mulighetene på tvers av bransjer.

Konferansen blir en interaktiv opplevelse med ulike stands, prototyper og andre presentasjoner som belyser hvordan fremtidens handels- og tjenestenæring best kan tilpasse seg de endringene Norge står ovenfor, slik at vi ivaretar sysselsettingen og trivselen i hele landet.

Konjunkturseminar 

På Virke Arena får du også rykende ferske resultater fra norsk varehandel, og prognoser for veien videre, av sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit. 

Sentrale utviklingstrekk for handel og tjenester

I tillegg til lokal handel og møteplasser, belyses de sentrale utviklingstrekkene for handel og tjenester:

  • Hvordan skal bedrifter omstille seg det grønne skifte?
  • Hvordan vil digitalisering påvirke handels- og tjenestenæringen?
  • Hvordan utvikler og vedlikeholder man best mulig kompetanse?
  • Hvordan kan vi øke eksporten innenfor norsk tjenestenæring?
  • Hvordan spiller logistikken inn?
  • Hvordan få til hurtighandel?

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 24 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.