Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Slik kan staten og næringslivet gå saman om å løyse dei store transportutfordringane – regjeringa får ekspertråd 10. desember

Del

Priv. til red.: På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Forskingsrådet leia eit arbeid med å finne ut kva innsats og samarbeid som må til for at forsking, utvikling og innovasjon kan bidra til å løyse framtidas største transportutfordringar.

Rapporten frå dette arbeidet, Transport21, blir presentert og overrekt statssekretær i Samferdselsdepartementet Allan Ellingsen.

Tid: Tysdag 10. desember kl. 13.00.

Sted: Ruters kundesenter på Oslo S (tidlegare Trafikanten). Bruk inngangen til Ruter S – sjå vedlagte illustrasjon.

Grunnlaget for rapporten er ein såkalla 21-prosess. Her har representantar frå næringsliv, kunnskapsmiljø og myndigheitar vore samla i ei strategigruppe, leia av Bernt Reitan Jenssen, til daglig leiar i kollektivselskapet Ruter

Statssekretæren og medlemmer av strategigruppa er tilgjengeleg for intervju etter overrekkinga. Det er sett av ein time til pressetreffet.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgjevar i Samferdselsdepartementet Tor Livius Midtbø: 90 60 69 19.

For meir informasjon, sjå pressemelding av 18. februar 2019:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side3/id2629643/

Nøkkelord

Bilder

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Signerte belønningsavtale på 300 millioner for Nedre Glomma18.9.2020 13:41:56 CESTPressemelding

Statssekretær Ingelin Noresjø besøkte i dag Fredrikstad- og Sarpsborgområdet for å få bedre innsikt i sentrale veiprosjekter og planer, samt transportutfordringer i Nedre Glomma. I forbindelse med besøket signerte statssekretæren en belønningsavtale på 300 millioner med Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommuner. Pengene skal gå til å styrke kollektivtransport, sykkel og gange i Nedre Glomma.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom