Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av tilleggsavtale til byvekstavtale for Osloområdet

Del

Priv. til red.: Onsdag 1. september signerer staten, Viken fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Lillestrøm og Nordre Follo en tilleggsavtale til byvekstavtalen for Osloområdet. For staten signerer samferdselsminister Knut Arild Hareide og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

For lokale parter signerer Tonje Brenna, fylkesrådsleder Viken fylkeskommune, Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune, Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune og Hanne Opdan, ordfører Nordre Follo kommune.

Sted og tid

Signeringen finner sted 1. september på Oslo S, i øverste del av stasjonen, i området ved kafeen La Baguette. Tidspunkt kl. 1030–1130.

Påmelding

Vi ber presse melde seg på til sdinfo@sd.dep.no innen kl. 15 tirsdag 31. august. Merk e-posten "Påmelding".

Pressekontakt: Tor Livius Midtbø, Samferdselsdepartementet: 90 60 69 19

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo - Stockholm11.9.2021 11:20:20 CEST | Pressemelding

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen, sier Knut Arild Hareide.

Ny avtale: – Vi gir Nye Veier-verktøy til Bane NOR10.9.2021 16:43:01 CEST | Pressemelding

– I løpet av de siste årene har vi gått fra å holde liv i jernbanen til å utvikle den. For å følge opp intensjonen i jernbanereformen, og for å få "mer jernbane for pengene", inngår vi nå en helt ny avtale med Bane NOR. Avtalen gir foretaket mer ansvar, men også mer frihet. Vi gir nå Nye Veier-verktøy til Bane NOR. Foretaket får rammevilkår som likner på dem som Nye Veier har - med mer forutsigbarhet, kostnadskontroll og vektlegging av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Ønsker nattogtilbud mellom Oslo og København så raskt som mulig10.9.2021 16:09:10 CEST | Pressemelding

– Det er helt tydelig at nattogtilbudene har fått sin renessanse på flere strekninger i Europa. Grunnen er at stadig flere ønsker å reise mer klimavennlig. Foreløpige tilbakemeldinger fra Jernbanedirektoratet tyder på at det er fullt mulig å etablere et nattogtilbud mellom Oslo og København. Direktoratet skal nå prioritere arbeidet med nødvendige avklaringer for å få et slikt tilbud på plass så raskt som mulig, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom