Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Signering av avviklingsavtale for bomstasjonane ved Svinesund

Del

Fredag 19. februar kl. 13.15 signerer samferdselsminister Knut Arild Hareide og Sveriges ambassadør til Noreg, Cecilia Björner, avviklingsavtalen mellom Noreg og Sverige. Avtalen gjer det mogleg å avvikle bomstasjonane på grensa ved Svinesund. Datoen for avviklinga blir kjent under signeringa.

Pressa kan stille spørsmål til samferdselsministeren og ambassadøren i etterkant av signeringa, ved å sende spørsmåla på mail til hj@sd.dep.no. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Pressa kan stille spørsmål til samferdselsministeren og ambassadøren i etterkant av signeringa, ved å sende spørsmåla på mail til hj@sd.dep.no. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Signeringa vil gjennomførast i Samferdselsdepartementets lokalar i Oslo, og vil sendast digitalt på regjeringen.no. Pressa vil òg få moglegheit til å bygge inn sendinga på sine eigne nettsider.

Pressa kan stille spørsmål til samferdselsministeren og ambassadøren i etterkant av signeringa, ved å sende spørsmåla på mail til hj@sd.dep.no. Dei vil svare på spørsmåla i sendinga. For spørsmål og praktisk tilrettelegging, ta kontakt med pressekontakt:

Senior kommunikasjonsrådgjevar Henrik Jonassen: 976 28 091 / hj@sd.dep.no

Nøkkelord

Bilder

Pressa kan stille spørsmål til samferdselsministeren og ambassadøren i etterkant av signeringa, ved å sende spørsmåla på mail til hj@sd.dep.no. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Pressa kan stille spørsmål til samferdselsministeren og ambassadøren i etterkant av signeringa, ved å sende spørsmåla på mail til hj@sd.dep.no. Foto: Tor Livius Midtbø/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa styrkar prinsippet om at forureinar skal betale19.2.2021 11:47:07 CETPressemelding

Regjeringa foreslår ei lovendring som byggjer opp under prinsippet om at forureinar skal dekkje alle kostnadar ved forureining. Dersom forureinar ikkje set i gang tiltak forureiningsmyndigheta har pålagt dei, kan myndigheita setje i gang tiltak sjølv. Myndigheita kan i dei tilfella krevje inn kostnadene frå forureinar i etterkant. Med lovendringa kan myndigheita i tillegg krevje renter for heile perioden, også i perioden før det kan krevjast forseinkingsrente – såkalla avsavnsrente.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom