Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Samferdselsministeren møter næringslivet og interesseorganisasjoner for å få innspill til neste NTP

Del

Arbeidet med neste NTP er i gang. Gjennom flere runder har transportetatene og fylkene besvart oppdrag og gitt innspill til hvilke utfordringer ny NTP må løse. Tirsdag 5. november vil samferdselsminister Jon Georg Dale møte næringslivet og interesseorganisasjoner for å høre hvordan de mener NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå andre mål i samferdselspolitikken.

– Fremover skal vi bygge ut og vedlikeholde transportinfrastrukturen som aldri før. For å få løst flest mulig av oppgavene, har vi tatt to viktige grep. For det første skal vi legge frem en mer strategisk NTP, som legger større vekt på hvilke funksjoner transportnettet vårt trenger og mindre vekt på konkrete prosjektlister. For det andre skal vi ta mye bedre kontroll på kostnadene. Vi er allerede på god vei til å lykkes med å få mer ut av hver samferdselskrone. Slik det ser ut nå, kan vi hente inn 100 til 200 milliarder kroner ved å redusere kostnader og øke samfunnsnytten i store veiprosjekt, sier samferdselsminister Dale.

I tidligere NTP-prosesser har transportetatene utarbeidet ett felles faglig forslag til ny NTP, som deretter har vært sendt på høring. Nå mottar Samferdselsdepartementet en rekke faglige innspill basert på deloppdrag, som til sammen utgjør det faglige grunnlaget når departementet utarbeider en ny og mer overordnet strategisk NTP.

- Våre etater og virksomheter har som en del av NTP-arbeidet sett nærmere på prosjektene sine, og har kommet opp med flere muligheter til å bygge smartere og mer kostnadseffektivt. Dette er et godt utgangspunkt. Nå vil jeg høre fra næringslivet og interesseorganisasjonene hvordan de mener NTP kan bidra til å øke konkurransekraften og nå andre mål i samferdselspolitikken. Samtidig vil jeg gjerne ha en diskusjon om hvordan vi best bruker det økte handlingsrommet som vi skaper gjennom optimalisering og ny teknologi. Regjeringen vil ha mer transport for pengene, og foreløpige overslag fra Statens vegvesen og Nye Veier AS tyder på at vi kan hente opp til 200 milliarder kroner ved å redusere kostnader og øke samfunnsnytten i store veiprosjekt, sier samferdselsminister Dale.

PRIV. TIL RED.: Presseinvitasjon

  • Møtet finner sted på Oslo Kongressenter på Youngstorget tirsdag 5. november 2019 fra kl. 13.00 til kl. 17.00. Møtet er åpent for pressen.
  • Vi ber om at presse melder seg på innen kl. 11.00 samme dag til kontorstotte@sd.dep.no
  • Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgiver Tor Livius Midtbø, tlf. 90 60 69 19.

Mer

Nøkkelord

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Foreslår 1,2 milliardar kroner til fylkeskommunane for å administrere fylkesvegane8.11.2019 11:45:00 CETPressemelding

- Vi legg no til rette for at fylkeskommunane skal lukkast når dei tek over administreringa av fylkesvegane frå Statens vegvesen 1. januar 2020. Regjeringa sitt forslag sikrar at fylka får pengar tilsvarande det Statens vegvesen har brukt på å utføra oppgåvene, rekna til om lag 1,2 milliardar kroner. I tillegg kan fylkeskommunane få utstyr frå Statens vegvesen, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom