Programmet er som følgjer:

09.00-10.00: Orientering og synfaring ved Bane NOR om tiltak som skal gi eit betre togtilbod på Gjøvikbanen. Oppmøtestad: Perrong 3 på Jaren stasjon.

13.00-13.30: Hjartesoneprosjekt på Ingeberg skole på Hamar. Orientering og synfaring ved Trygg trafikk og Hamar kommune om tryggare skuleveg. Oppmøtestad Ingeberg skole. Oppmøtestad: Lerkevegen 10.  

14.15-15.15: Person- og godstransport på Dovrebanen. Synfaring på Sørli tømmerterminal og orientering om utviklinga av terminalen og InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika. Oppmøtestad: Sørli tømmerterminal 

18.00-18.30: Ope møte om dei viktigaste samferdselsprosjekta på Romerike. Oppmøtestad: Auditoriet i Hoppenspretthallen, Industriveien 34, Jessheim.

Pressekontaktar:

Kommunikasjonsrådgjevar Edvard Andersen, tlf: 905 11 667
Politisk rådgjevar Stig-Øyvind Blystad, tlf. 91847226

Vel møtt!