SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren

Del

Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Nord-Jæren blir signert fredag 6. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lars Jacob Hiim er til stede for å motta det signerte forslaget fra forhandlingspartene på Nord-Jæren.

Pressen er velkommen til overrekkelse av fremforhandlet utkast til byvekstavtale.

Avtalen vil i forkant bli signert av forhandlingspartene fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland. Statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Lars Jacob Hiim,mottar forslaget til avtale på vegne av regjeringen.

  • Overrekkelsen finner sted på Scandic Airport Sola, kl. 12.30.
  • Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter overrekkelsen.
  • For nærmere informasjon kontakt Kjersti Sandvik Bernt, kommunikasjonsrådgiver for Bymiljøpakken: 412 08 278.

Bakgrunn

Et fremforhandlet utkast til byvekstavtale for Nord-Jæren legges fram. Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029 og erstatter eksisterende byvekstavtale. Avtalen skal nå til lokalpolitisk behandling hos fylkeskommunen og de ulike kommunene, før avtalen behandles i regjering og endelig avtale er på plass. Byvekstavtalen er en del av Bymiljøpakken.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

- Møre og Romsdal fylkeskommune bør prioritere stopp i bompengeinnkrevjinga i Vågstrandstunnelen16.1.2020 15:37:20 CETPressemelding

- Regjeringa har løyva 175 millionar kroner for å stoppe innkrevjinga av bompengar i Vågstrandstunnelen i Møre og Romsdal. Ein av føresetnadane er at Møre og Romsdal fylkeskommune gir si tilslutning til at innkrevjinga kan stoppe. Saka ligg på deira bord og eg oppmodar dei til å prioritere dette, slik at vi kan avvikle bomstasjonen så raskt som mogleg. Difor har eg sendt eit brev om dette til fylkesordføraren i Møre og Romsdal, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom