SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet

Del

Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet blir signert i Bergen, onsdag 4. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle, er til stede for å motta det signerte forslaget. Politikere fra Vestland og kommunene som er en del av avtalen deltar også.

Pressen er velkommen til overrekkelse av fremforhandlet utkast til byvekstavtale.

Avtalen vil i forkant bli signert av forhandlingspartene fra Vestland fylkeskommune, Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden kommuner, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestland. Statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle,mottar forslaget til avtale på vegne av regjeringen.

  • Overrekkelsen finner sted på Flesland bybanestopp, kl. 10.30.
  • Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter overrekkelsen.
  • For nærmere informasjon kontakt sekretariatsleder for Miljøløftet, Solveig Paule: 930 53 457 / solveig.paule@vegvesen.no

Bakgrunn

Et fremforhandlet utkast til byvekstavtale for Bergensområdet legges fram. Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029 og erstatter eksisterende byvekstavtale. Avtalen skal nå til lokalpolitisk 

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsmidlar og byvekstavtaler: Nullvekst skal målast på ein ny måte11.12.2019 12:45:52 CETPressemelding

Samferdselsdepartementet har bestemt at nullvekstmålet framover skal målast på ein ny måte. Det skal framleis vere nullvekst i personbiltrafikken med ein årlig vurdering av utviklinga. Trafikkutviklinga skal no målast over tre år der ein må ha netto nullvekst i personbiltrafikken i perioden. Nullvekstmålet er ein viktig del av byvekstavtaler og andre ordningar der staten bidreg til å finansiere lokale tiltak for betre framkome, kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Utvalg skal se på inntektsgrunnlaget i bomringer i framtiden10.12.2019 08:30:00 CETPressemelding

- Gjennom regjeringspartienes bompengeavtale skal regjeringen bruke om lag 18,5 milliarder kroner for å redusere bompengene de neste 10 årene. Samtidig ser vi store endringer i bilpark og bilbruk, spesielt i og rundt de største byene. Nå skal et utvalg se nærmere på hvordan disse endringene påvirker bompengeinnkrevingen, basert på føringene i bompengeavtalen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom