SamferdselsdepartementetSamferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Regjeringen mottar fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet

Del

Fremforhandlet forslag til byvekstavtale for Bergensområdet blir signert i Bergen, onsdag 4. desember. Regjeringen, ved statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle, er til stede for å motta det signerte forslaget. Politikere fra Vestland og kommunene som er en del av avtalen deltar også.

Pressen er velkommen til overrekkelse av fremforhandlet utkast til byvekstavtale.

Avtalen vil i forkant bli signert av forhandlingspartene fra Vestland fylkeskommune, Bergen, Alver, Øygarden, Askøy og Bjørnafjorden kommuner, Vegdirektoratet, Jernbanedirektoratet og Fylkesmannen i Vestland. Statssekretærer for Samferdselsdepartementet, Anders B. Werp, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Tom Staahle,mottar forslaget til avtale på vegne av regjeringen.

  • Overrekkelsen finner sted på Flesland bybanestopp, kl. 10.30.
  • Deltagerne er tilgjengelig for pressen etter overrekkelsen.
  • For nærmere informasjon kontakt sekretariatsleder for Miljøløftet, Solveig Paule: 930 53 457 / solveig.paule@vegvesen.no

Bakgrunn

Et fremforhandlet utkast til byvekstavtale for Bergensområdet legges fram. Avtalen innebærer gjensidige forpliktelser for å sikre et godt miljø, bedre fremkommelighet, og en integrert areal- og transportpolitikk i perioden 2019-2029 og erstatter eksisterende byvekstavtale. Avtalen skal nå til lokalpolitisk 

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Samferdselsministeren inviterer vi møte om elsparkesykler4.8.2020 20:43:29 CESTPressemelding

– Elsparkesykler gir et positivt tilskudd til mobilitet i byene, og de er kommet for å bli. Samtidig viser erfaringene fra den siste tiden betydelige utfordringer for både sikkerheten og fremkommeligheten for andre trafikantgrupper. Derfor kaller jeg nå inn både de berørte byene og næringsaktørene til møter denne uken. Målet er å få gode innspill til det videre arbeidet med nærmere regulering av elsparkesyklene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nå kan fylker søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen17.7.2020 11:58:34 CESTPressemelding

- Norge er avhengig av lastebilen for å frakte fisk og sjømat til og fra fiskebruk langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse veiene. Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov. Nå er det derfor mulig for fylkene å søke om penger til fylkesveier som brukes mye av lastebilnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom