Norsk psykologforening

Presseinvitasjon: Psykologer i kommunen - hvordan kan de hjelpe barn og unge?

Del

Psykiske vansker er en av de største helseutfordringene blant barn og unge. Regjeringen har lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse fra 2020. Hvordan kan kommunene forebygge psykiske helseplager blant barn og unge? Hvilke forventninger har ungdommen til psykologer i kommunene?

Debatt mellom representanter for ungdomsorganisasjoner, ungdomspolitikere og psykologer som jobber i kommunen.

Arendalsuka torsdag 15. august kl 12:30, Solsiden Brasserie

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Norsk psykologforening

Norsk psykologforening
Postboks 419 Sentrum
0103 Oslo

23 10 31 30https://www.psykologforeningen.no

Norsk psykologforening ble etablert i 1934, er en profesjonsforening for autoriserte psykologer i Norge og tilsluttet Akademikerne.
Psykologforeningen skal ivareta medlemmenes faglige og økonomiske interesser og bidra til å forbedre menneskers livsvilkår og livskvalitet. Som forening har vi forpliktet oss til å fremme anvendelse av vitenskapelig basert psykologisk fagkunnskap, slik at befolkningen får den bistand den har behov for og krav på.