Samferdselsdepartementet

Presseinvitasjon: Pressetreff med samferdselsministeren om tungbilkontroll i Ørje 7. oktober

Del

I forbindelse med regjeringens fremleggelse av statsbudsjettforslag for 2020 inviterer samferdselsminister Jon Georg Dale til pressetreff om tungbilkontroll 7. oktober ved svenskegrensen i Ørje.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

Sted: Statens vegvesens kontrollstasjon i Ørje ved fv. 128 Svenskeveien, se veibeskrivelse under

Tidspunkt: Kl. 10.30  

Pressekontakt: Edvard Andersen, Kommunikasjonsenheten, mobil: 90511667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no.

Veibeskrivelse
Ørje kontrollstasjon ligger ved fv. 128 Svenskeveien, rett øst for Ørje (ikke eget husnummer).

Man kjører E18 mot Askim/Stockholm, passerer Ørje sentrum, kjører under Norgeporten bru som krysser E18, og tar av fra E18 i neste kryss ved industriområdet Sletta (Sletta-krysset).

Her krysser man E18 på en vegbro, og holder deretter mot høyre og fortsetter omtrent en kilometer på fv.128 Svenskeveien i retning Sverige. Fv. 128 Svenskeveien går altså parallelt med E18 på nordsiden.

Se også avmerking på kart her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Regjeringa skjerpar krava til tunge køyretøy15.10.2019 11:35:15 CESTPressemelding

– Fjorårets vinter var prega av alvorlege ulukker og fastkøyringar. Difor innfører vi no strengare krav til vinterdekk for tunge køyretøy, samt auka gebyrsatsar for brot på krava til vinterutrusting. Samstundes styrkjer vi kontrollverksemda i Statens vegvesen med 20 millionar kroner, slik at vi får enda fleire kontrollar i vinterperioden. Dette er viktige tiltak i arbeidet for auka tryggleik og framkome på norske vintervegar. Farlege vogntog skal bort frå norske vinterveger, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Ingrid Dahl Hovland blir ny vegdirektør11.10.2019 11:45:00 CESTPressemelding

- Statens vegvesen har et viktig samfunnsoppdrag i samferdselssektoren. Etaten har tunge oppgaver innenfor utbygging, drift- og vedlikehold av vei, trafikksikkerhet, trafikant og kjøretøy og langtidsplanlegging. Med Ingrid Dahl Hovland får vi en svært dyktig og meget kompetent vegdirektør med tung ledererfaring fra bransjen. Jeg er glad for at hun har takket ja til denne viktige jobben og er klar til å starte om kort tid, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsbudsjettet 2020: Full fart i bygging av veg og bane7.10.2019 10:01:00 CESTPressemelding

– Regjeringa vil fortsette å bygge landet og skape eit berekraftig velferdssamfunn. Det krev ein moderne infrastruktur med effektive og sikre transportløysingar. Vi held fram med å satse på samferdsel, og bidreg med det til ein enklare kvardag for folk flest, ei styrking av næringslivets konkurransekraft og utvida bu- og arbeidsregionar. Regjeringa foreslår å løyve 75,4 milliardar kroner til samferdsel i 2020. Det er ein auke på over 80 prosent sidan 2013.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom