Høgskolen i Innlandet

Presseinvitasjon: Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet

Del

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Lillehammer mandag 13. juni kl. 12:00 – 14:30.

Statsråd Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Storhove i Lillehammer mandag. Foto: Høgskolen i Innlandet/DroneTec.
Statsråd Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Storhove i Lillehammer mandag. Foto: Høgskolen i Innlandet/DroneTec.

Høgskolen i Innlandet har over tid satset på å utvikle fleksible utdanninger og desentraliserte studietilbud. Dette er også utpekt som et satsingsområde i regjeringen politikk innen høyere utdanning. Høgskolen vil i møtet gjøre rede for hvordan fleksibilitet og desentralisering er et strategisk grep for institusjonen.

I møtet vil høgskolen presentere sine tanker om hvilken profil høgskolen ønsker å ha som et framtidig universitet i Innlandet. I 2020 fikk høgskolen avslag på en søknad om universitetsstatus, og har siden da jobbet systematisk med utvikling og forbedring. Høgskolens ambisjon er å sende en ny søknad om akkreditering til høsten.

Høgskolen sine leieavtaler ved studiestedene Lillehammer og Hamar er i ferd med å løpe ut. I arbeidet med å inngå nye, langsiktige leiekontrakter har Statsbygg laget konseptvalgutredninger som beskriver mulige løsninger for begge studiesteder. På Lillehammer er Statsbyggs vurdering at flytting til et nybygg nært sentrum er beste løsning. På Hamar er et større nybygg på dagens høyskoletomt vurdert som best. I møtet orienterer høgskolen om prosessen og status i arbeidet.

Det blir foto/videomulighet ved ankomst, kort omvisning og møtestart kl. 12:00. Selve møtet vil foregå uten media tilstede.

Statsråd Ola Borten Moe og rektor Peer Jacob Svenkerud er tilgjengelige for intervjuer og kommentarer etter møteslutt kl. 14:00.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statsråd Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Storhove i Lillehammer mandag. Foto: Høgskolen i Innlandet/DroneTec.
Statsråd Ola Borten Moe besøker Høgskolen i Innlandet sitt studiested på Storhove i Lillehammer mandag. Foto: Høgskolen i Innlandet/DroneTec.
Last ned bilde

Om Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet
Postboks 400
2418 Elverum

62 43 00 00http://www.inn.no